Oluf Jørgensen forsvarer ny offentlighedslov

Embedsmænd skal have lov til at udveksle ideer, lave skitser og udkast uden at risikere, at det ender på forsiden af en avis. I en kronik i Information forsvarer mediejurist Oluf Jørgensen et forslag i Offentlighedskommissionen, som undtager dokumenter, der bliver udarbejdet i forbindelse med ministerbetjening.

Embedsmænd skal have lov til at udveksle ideer, lave skitser og udkast uden at risikere, at det ender på forsiden af en avis. I en kronik i Information forsvarer mediejurist Oluf Jørgensen et forslag i Offentlighedskommissionen, som undtager dokumenter, der bliver udarbejdet i forbindelse med ministerbetjening.

Fredag præsenterede Information 12 eksempler på historier, som undersøgende journalister ikke mener, at de vil kunne lave under den nye offentlighedslov, hvis den går uændret igennem i Folketinget. Det er et forslag om at undtage dokumenter, som er sendt mellem ministerier og styrelser fra aktindsigt, hvis dokumenterne er udvekslet som led i en ministerbetjening.

Nu svarer medlem af Offentlighedskommissionen og lektor i mediejura ved Journalisthøjskolen Oluf Jørgensen igen. I en kronik gennemgår han flere af de eksempler, som Information bragte på banen. Det første eksempel er en historie om en frivillig aftale mellem tobaksindustrien og Sundhedsministeriet, som Oluf Jørgensen forsat mener, vil kunne laves under den nye Offentlighedslov.

"Information påviste gennem aktindsigt i en række aftaleudkast, at aftalen blev stærkt udvandet i løbet af forhandlingerne. Undtagelsen for ministerbetjening vil ikke omfatte dokumenter, der udveksles mellem ‘Slotsholmen' og eksterne organisationer. Der sker ingen ændring," skriver Oluf Jørgensen.

Til gengæld mener han, at to andre eksempler viser, hvilken type historier det bliver vanskeligere at lave fremover.

Læs Oluf Jørgensen kronik i Information her.

0 Kommentarer