Oleksandre fra Ukraine: »Der er jo altid en risiko forbundet med at fortælle sandheden«

VIDEO: »Jeg tror især, vi kan lære af de danske kolleger ved at organisere cross border-projekter og arbejde på specifikke cases sammen,« siger ukrainsk journalist

Uddannelse: BA i journalistik og kommunikation.

Arbejder ved: Ngo'en Ukraine Crisis Media Center – undersøgende journalistik med fokus på korruption og magtmisbrug i toppen af ukrainsk politik.

 

 

Hvordan er forholdene i dine øjne for undersøgende journalistik i Ukraine?

»Vi oplever uendeligt meget korruption helt op i regeringskredse. Med hjælp fra parlamentsmedlemmer er det blevet muligt at få adgang til de statslige registre. Det har for alvor givet den undersøgende journalistik noget at arbejde med. Men der er jo altid en risiko forbundet med at fortælle sandheden. Hvis nogen har i sinde at skjule informationer, så må det jo være, fordi de er vigtige for offentligheden. (…) Jeg har aldrig følt mig truet, men indtil videre har der ikke været direkte handling på de informationer, jeg har afsløret.«

Hvordan kan vilkårene for kritisk journalistik forbedres?

»I Ukraine er der plads nok til undersøgende journalistik, der er masser af sager, som bør og kan undersøges, og der er folk, som er villige til at gøre det. Men pga. manglen på retshåndhævelse og retsforfølgelse udmønter undersøgelserne sig ikke i noget meningsfuldt, for eksempel fængslinger eller bødestraffe til de kriminelle. Jeg tror, vi kan forbedre det ved at skabe et bedre forhold mellem de undersøgende journalister og de statslige institutioner, der har med retsforfølgelse og jura at gøre – ved at kombinere disse kræfter. Ikke kun for at løfte sløret for de skjulte informationer, men også for at bruge dem til noget meningsfuldt.«

Kan dine kolleger i Vesten gøre noget for ukrainske journalister?

»Jeg tror især, vi kan lære af de danske kolleger ved at organisere cross border-projekter og arbejde på specifikke cases sammen – i Danmark, i Ukraine eller et tredje sted. Ved at samarbejde, ved at samle vores kræfter og dele viden og erfaring kunne vi skabe effektive mekanismer. Når vi først har gjort det, vil de ukrainske journalister have redskaberne til at gennemføre undersøgelser på egen hånd. Det er det, Ukraine har brug for lige nu.«

 

 

Status i Ukraine

Trods konflikten i Østukraine har den spæde stabilisering af landet ifølge medieorganisationen Reportere uden grænser medført et fald i overgreb mod journalister og brud på pressefriheden, hvilket har udmøntet sig i, at landet fra 2015 til 2016 er gået fra plads 129 til 107 på World Press Freedom Index.

Trods stærk korruption er der således opstået en let forbedring i forhold til statslige informationer, og journalister kan bedrive undersøgende journalistik forholdsvist frit. I en aktuel rapport fra Reportere uden grænser tegnes alligevel et billede af et land, hvor få oligarker sidder på de største medier – ikke mindst tv-stationer, som de ”driver som en slags pr-afdelinger til beskyttelse af deres egne forretninger”.

Sommerens bilbombe-mord mod den ansete journalist Pavel Sheremet samt et brandangreb mod Inter TV i Kiev har ifølge den amerikanske demokrati- og menneskerettigheds-ngo Freedom House rystet den ukrainske medieverdens troen på bedre tider i landet.

Desuden foregår der en ”bekymrende informationskrig med Rusland”, som lægger pres på landets spirende pressefrihed. Den ukrainske regering har omvendt blokeret signalet fra en række russiske tv-stationer og pålagt en række – overvejende russiske – journalister indrejseforbud, hvilket har ført til skarp kritik fra Reportere uden grænser.

Ukraine står foran et treårigt EU-antikorruptionsprogram under dansk ledelse.

Kilder: Reporters sans frontières, FreedomHouse, Transparency International

 

 

Journalisten har interviewet de unge journalister i denne serie ved "M100 Young European Journalists Workshop" i Potsdam, Tyskland.

Danske journalister kan også ansøge om at deltage i workshoppen, aldersgrænsen er 26 år.

M100 YEJ foregår årligt i ugen op til mediekonferencen "M100 Sanssouci Colloquium" i Potsdam. M100 YEJ er bl.a. finansieret af det tyske udenrigsministerium og Google.

 

 

 

0 Kommentarer