ØKONOMISK ROS OG RIS

På årets delegeretmøde i april rakte en fuld sal armene i vejret og vedtog dermed Dansk Journalistforbunds budget for næste år. Det troede de i hvert fald.

På årets delegeretmøde i april rakte en fuld sal armene i vejret og vedtog dermed Dansk Journalistforbunds budget for næste år. Det troede de i hvert fald.
For efterfølgende har det vist sig, at forbundet skal bruge flere penge end de 43 millioner 789.000 kroner, som stod på bundlinien i budgettet.
I sammentællingen af udgifterne havde DJ nemlig glemt nogle poster, mens andre var regnet med to gange. Regnefejlene betød, at det vedtagne budget er 106.000 kroner for småt i forhold til de udgifter, forbundet reelt har regnet med.
Hovedbestyrelsen besluttede dog på et møde den 21. juni at give forbundet lov til at køre næste års budget efter de beløb, der reelt var forventet, og ikke efter det forkerte tal på bundlinien, som delegeretmødet vedtog.
Mens der på hovedbestyrelsesmødet var udbredt utilfredshed med regne-roderiet, så fik den daglige ledelse af Dansk Journalistforbund ros fra hovedbestyrelsen for den sparerunde, der blev sat i gang i foråret. En sparerunde, der kom på benene efter kraftig kritik af flere budgetoverskridelser.
De nye strammere budgetter viser en budgetforbedring på omkring en halv million kroner, fordi udgifterne har været mindre end budgetteret og indtægterne større. Det fik flere til at ytre sig positivt og en af de hårde kritikere af forbundets forbrug, HB-medlem Uffe Gardel, til at sige, at “det ser helt o.k. ud.”

0 Kommentarer