OK-strategi deler forbundet

Hvor langt skal Dansk Journalistforbund strække sig for at indgå nye overenskomster? En fløj mener, at man ikke skal indgå aftaler, som er dårligere end fællesoverenskomsten, mens den anden fløj taler for, at stort set alle aftaler er bedre end individuelle kontrakter.

Strammerne står skarpt over for flertallet i Dansk Journalistforbund. Det, som splitter dem, er det mest grundlæggende stridspunkt i forbundet i øjeblikket. Nemlig hvilken strategi, forbundet skal følge, når det indgår overenskomster.
Et mindretal i Journalistforbundets (DJ) hovedbestyrelse (HB) går ind for en strammere linie over for arbejdsgiverne på eksempelvis disse punkter: Nye overenskomster, Ny løn og flerfunktionalitet.

Den splittelse kom også til udtryk ved dette års delegeretmøde. En af strammerne i hovedbestyrelsen, Thomas Szlavik fra Ekstra Bladet, er helt uenig i forbundets strategi. Især overenskomsten med metroXpress, som blev indgået i januar, bringer Thomas Szlaviks blod i kog:

"De ni medarbejdere på metroXpress fik forbedret deres betingelser i forhold til deres individuelle kontrakter, men hvad skal et forbund tage mest hensyn til – ni personer eller de 1.800 andre avisfolk, der også berøres af, at der kommer dårligere forhold hos naboen? Det skråplan skal stoppes," smældede han fra talerstolen.

Thomas Szlavik fik modsvar fra den nye næstformand, Fred Jacobsen, som udpræget tilhører slapper-fløjen i HB på overenskomstområdet:

"Jeg er ikke så bange for den afsmittende virkning. Det er vigtigere at få lavet aftaler. Vi skal primært få lavet nogle aftaler, og bagefter kan forbundet og medlemmer så gøre dem bedre. Det er det, vi er gode til," sagde Fred Jacobsen, der før delegeretmødet var faglig sekretær i DJ.

René Simmel, formand for kreds 1 og kollega med Thomas Szlavik på Ekstra Bladet, mener også, at DJ skal forhandle overenskomster på nye medier:

"Jeg synes, man overvurderer afsmitningen fra de nye overenskomster. Selvfølgelig skal de forsvares, de ting vi har opnået. Men det er kollegerne, der har opnået rettighederne, som selv skal forsvare dem."
Carsten Lorenzen fra HB forsvarede også overenskomsten med metroXpress:

"For mig er det afgørende, at de gik fra individuelle kontrakter til en rimelig aftale. Den er langt fra perfekt, men på nogle punkter er den faktisk god. I DJ har vi i årevis levet med at have vidt forskellige overenskomster. Det skal vi blive ved med."

 

Angstfremkaldende
Det store dyr i åbenbaringen er "Ny løn". Det kaldte angsten frem hos flere delegerede. Ny løn er et nyt lønsystem, som arbejdsgiverne ønsker som afløser for skalaløn-systemet. Skalalønnen sikrer alle en automatisk lønstigning, mens Ny løn i højere grad giver arbejdsgiverne mulighed for at belønne den enkelte. DR fik det ny lønsystem indført ved seneste overenskomstforhandling, og det har blandt andet medført lavere startløn.

Finn Arne Hansen, nyvalgt HB-medlem, er stor modstander af Ny løn, og han placerer sig på strammer-fløjen i HB.

"Skråt op med Ny løn," sagde han ved valgmødet på Nyborg Strand.

Tidligere på dagen havde han i blødere om end mere uklare vendinger givet sin mening til kende fra talerstolen:

"Flere har spurgt mig, om jeg krampagtigt vil holde fast i skalalønnen. Svaret er nej, men prisen skal være høj," sagde Finn Arne Hansen.

Også Torben Duch Holm, tillidsmand på NORDJYSKE Stiftstidende, ytrede sig skeptisk om det nye lønsystem:

"Jeg tror, Ny løn vil skade ligestillingen og de svageste," sagde han.

Så kategorisk var Uffe Gardel, fællestillidsmand i Det Berlingske Hus og HB-medlem, ikke:

"Jeg ser ikke så firkantet på lønsystemer. Hvis vi ændrer i skalalønsystemet, så skal vi ikke have noget, der er dårligere end det. Sporene fra DR skræmmer. Så vi skal tænke os godt om. Rigtig godt om."

Dette års delegeretmøde rykkede ikke balancen mellem strammere og slappere i forbundet. Den nye mand på næstformandsposten har stort set samme holdning som den gamle til overenskomst-spørgsmål. Det vil sige: Aftaler er vejen frem.

Den eneste anden udskiftning i hovedbestyrelsen var Finn Arne Hansen, tillidsmand på Fyns Amts Avis, der kom ind i stedet for Steffen Lilmoës, JydskeVestkysten. Det gør heller ingen forskel i ok-spørgsmål, da både Lilmoës og Hansen er skeptiske over for Ny løn og overenskomster, som er dårligere end fællesoverenskomsten.

 

0 Kommentarer