OK på metroXpress

 

 

De ni faste journalister på metroXpress har fået en overenskomst. De er nu sikret fast mindsteløn, ferie og efteruddannelse. Til gengæld får de ansatte først løn under barsel efter to års ansættelse.

Der var ingen champagne eller festtale, da overenskomsten på metroXpress blev godkendt af hovedbestyrelsen (HB) i Dansk Journalistforbund(DJ) den 22. januar. På trods af at aftalen blev vedtaget med stort flertal, var begejstringen til at overse. Dertil var overenskomsten for ringe i forhold til de etablerede avisers.

Flere HB-medlemmer var dog særdeles tilfredse med, at det for første gang lykkedes at lave overenskomst med et selskab i mediekoncernen Modern Times Group (MTG).

Forbundspolitikernes utilfredshed gik især på, at der først udbetales løn under barsel efter to års ansættelse, og at arbejdsgiveren først betaler til pensionen efter et halvt års ansættelse. Frygten for, at overenskomsten skal smitte af på de strandede forhandlinger med Urban og Metropol Online, var også blandt årsagerne til, at to HB-medlemmer undlod at stemme for aftalen. Afgivelse af videresalgsretten fik også kritik.

"Den aftale bærer præg af tidens udbud og efterspørgsel, og det marked er ikke i vores favør i øjeblikket," sagde HB-medlem Helle Karin Helstrand på mødet.

Men journalisterne på gratisavisen er til gengæld glade. Samtlige journalister stemte ja til overenskomsten.

"Som udgangspunkt havde vi ingenting, men nu har vi en fast aftale, som ikke er så ringe i en tid, hvor avisbranchen har det dårligt," siger metroXpress' tillidsmand, Niels Holst.

Med overenskomsten er risikoen for, at de individuelle kontrakter skulle undergrave løn og arbejdsvilkår på avisen, fjernet.

Derimod er lønnen under barsel først garanteret efter to års ansættelse. Det ærgrer også tillidsmanden, at arbejdsgiverne først betaler til pensionen efter et halvt års ansættelse:

"Virksomheden er helt ny og ret følsom over for udgifter som pension og løn under barsel. Vi prøvede at slippe af med de begrænsninger, men måtte erkende, at vi stort set kun havde arbejdsgivernes gode vilje at forhandle ud fra.

Men nu har vi en aftale at forhandle ud fra. Derfor vil de begrænsninger selvfølgelig blive taget op næste gang, vi skal forhandle," siger Niels Holst.

Hovedbestyrelsen i DJ understregede på mødet, at overenskomsten kun blev godkendt, fordi metroXpress ikke er medlem af en arbejdsgiverforening. Ellers ville aftalen risikere at smitte af på de øvrige overenskomster.

 

OK
– Mindsteløn per måned 22.000 kroner. Lønnen forhandles individuelt en gang årligt.

– Efter seks måneders ansættelse er journalisterne omfattet af avisens pensionsordning. Avisen og medarbejderen betaler hver fem procent af lønnen.

– Ugentlig arbejdstid mellem 15 og 37 timer. Overarbejde afspadseres i forholdet en til en. Overarbejde skal annonceres et døgn forinden, ellers udløser overarbejdet afspadsering i forholdet en til halvanden.

– Fem ugers ferie med en uge oveni, med mindre man skifter job.

– En uges betalt efteruddannelse.

– Løn under sygdom og betalt barns første sygedag.

– Først løn under barsel efter to års ansættelse.

– Ophavsretten afgives til metroXpress og selskaber i Modern Times Group, som dog ikke har retten til videresalg til andre selskaber.

 

0 Kommentarer