OK at betale kilder

Store dele af befolkningen synes, det er i orden, at medier betaler kilder for at medvirke i interviews, viser norsk undersøgelse. Journalister og redaktører mener derimod, at det er uetisk.

Store dele af befolkningen synes, det er i orden, at medier betaler kilder for at medvirke i interviews, viser norsk undersøgelse. Journalister og redaktører mener derimod, at det er uetisk.

Helt uansvarligt eller helt i orden? Befolkningen og medierne i Norge er splittet – er det etisk forsvarligt at betale kilder for at medvirke i interviews? Ifølge Journalisten.no viser en ny meningsmåling, at hver femte nordmand ser et lille problem eller slet ikke noget problem i at betale kilder.
Til sammenligning synes blot 3 procent af journalisterne og redaktørerne, at metoden er i orden.
Dermed sætter journalister og redaktører højere standarder for journalistisk etik end brugerne af medierne.

Sagen er blevet aktuel, efter det er kommet frem, at en reporter fra norsk TV 2 af egen lomme betalte 50.000 kroner for et interview med den efterlyste forretningsmand Ole Christian Bach. Medarbejderen har af TV 2 siden fået en skriftlig advarsel og er blevet flyttet til en anden stilling i TV 2-systemet.

Spørgsmålet i undersøgelsen lød:
Hvor alvorligt et brud på etiske retningslinjer for en journalist mener du det er at betale kilder?

Ikke alvorligt 4%
Mindre alvorligt 15%
Ret alvorligt 37%
Meget alvorligt 35%
Ved ikke 8%

2 Kommentarer

Jens Yde
8. MAJ 2008
Re: Lige så OK som løgn?

Jeg synes nu ikke forskellen er særlig stor:

"Undersøkelsen viser, at 25 prosent av de spurte publikummerne mener TV2-tilfellet  i liten grad svekker journalisters troverdighet. Blant både redaktørene og journalistene er tilsvarende tall 17 prosent", skriver journalisten.no.

De norske journalisters formand, der hedder Kokkvold, påstår, at journalister står nederst på "næringsstigen", hvad angår anseelse, mens det i Danmark  jo er på området TROVÆRDIGHED, journalister indtager sidstepladsen.

Jakob Albrecht er journalist på Journalisten.

Peter Mulvany
7. MAJ 2008
Lige så OK som tortur
  

Hvis Journalisten tror befolkningen acceptere betalte kilder, tror de også, at befolkningen syntes, det er ok at udøve tortur. 

Når Journalisten skriver at ”store dele af befolkningen syntes, det er i orden at medier betaler kilder” er det en fordrejning af tallene bag den undersøgelse, som bliver brugt til dokumentation. I undersøgelsen svarer fire procent af de adspurgte nordmænd, at det ikke er et alvorligt brud på etiske retningslinjer at betale kilder. 15 procent mener, det er mindre alvorligt. Tilsammen er det 19 procent, der anser betalte kilder for at være et ikke-eksisterende eller kun et mindre problem.


Til sammenligning er 26 procent af danskerne for tortur. Det stod ifølge onlinemediet Samtid i Berlingske Tidende 22. maj 2006, hvor Gallup spurgte om ”tortur kan accepteres”. 

De to procenttal er ca. det samme, og derfor kan Journalisten lige så godt konkludere, at befolkningen er for tortur, som de kan påstå, at befolkningen har det ok med betalte kilder. 

Journalisten ser spøgelser og overfortolker den norske undersøgelse og bør i stedet se på de mange, der faktisk mener det modsatte af artiklens rubrik og anslag. Næsten tre ud af fire, 72 procent syntes faktisk at det er ret eller meget alvorligt problem at betale sine kilder.