… Og hvad med økonomien hos Kommunikation og Sprog?

Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog overvejer en fusion. Journalisten har sammenlignet de to forbunds økonomi. Vi bad også om en liste over de højeste lønninger, men det ønsker KS ikke at udlevere. Én løn har vi dog fundet i regnskabet – direktørens.

ANTAL ANSATTE
KS havde i januar 2014 21 fastansatte medarbejdere. Det fremgår af regnskabet. DJ har oplyst, at her er 77 ansatte, det er dog inklusive studentermedhjælpere.

KONTINGENT
Fuldtidsansatte KS-medlemmer betaler 482 kroner/måned. DJ-medlemmernes kontingent svinger meget, afhængigt af specialgrupper og kredse. Men det ligger på omkring 500 kroner/måned.

MEDLEMSTAL
KS har i en årrække haft dalende medlemstal, mens DJ’s medlemstal er steget. Det har betydet færre kontingentkroner for KS. Men den udvikling ser ud til at flade ud.
I 2012 tjente KS 32,8 millioner kroner på kontingenter. I 2013 var tallet 32,7 millioner kroner.
»Vi har set et fald, som vi nu har stabiliseret. Man kan gøre meget ved kontingentindtægterne ved at skrue på prisen. Men vi har frosset vores kontingent – ligesom DJ og det meste af den danske fagbevægelse – i en årrække,« siger direktør John Stolberg.

BALANCE
KS har i 2013 haft indtægter for 35,6 millioner kroner og udgifter for 33,5 millioner kroner. Det giver et samlet resultat på 2,1 millioner kroner. Du kan se nærmere på DJ’s økonomi her, der var resultatet i 2013 et overskud på 4,2 millioner kroner.
KS har igen i 2013 budgetteret med et langt mindre overskud, end det endte med. Direktør John Stolberg forklarer, at KS godt kan lide at være konservative.
I 2014 forventer KS et overskud på 280.000 kroner.
I har haft overskud på over to millioner kroner de seneste to år. Hvorfor forventer I kun 280.000 kroner i overskud i år?
»Det er ingen hemmelighed, at vi for få år tilbage havde en egenkapital, der var for lille. Derfor gik vi i gang med at spare op. Målet var 11-12 millioner kroner, og der er vi i dag. Men vi budgetterer stadig forholdsvis konservativt. Du ved, hvad du skal bruge, men ikke, hvad du kommer til at tjene,« siger John Stolberg.
Hvorfor har I brug for en egenkapital på 11-12 millioner kroner?
»Det er udtryk for finansiel frihed. Vi får et større råderum. Du har brug for ordentlig likviditet, for ellers ender du med at låne penge, og det er dyrt. Når vi har en ordentlig egenkapital, så er vi også rustede til at tåle underskud, hvis noget skulle ske.«

DE STØRSTE UDGIFTER

  • Personaleudgifter, sekretariat    17,1 mio. kr.
  • Forbundet            4,7 mio. kr.
  • Fagforeningen            4,2 mio. kr.
  • Fagligheden            1,5 mio. kr.
  • It og telekommunikation        3,0 mio. kr.
  • Lokaler og administration        2,6 mio. kr.
  • Finansielle udgifter (engangsudgift)    0,4 mio. kr.
  • Udgifter i alt                      33,5 mio. kr.

De tre overskrifter – forbundet, fagligheden og fagforeningen – hænger sammen med KS’ strategi, som for få år siden blev lagt om. Her blev det besluttet, at der skulle mere fokus på fagligheden – for eksempel karriererådgivning og faglige værktøjer.
»Vi har delt det sådan op, fordi det hænger sammen med den nye strategi, vi fik for få år siden. Den betyder blandt andet øget fokus på den del, vi kalder ”fagligheden”. Nu ligger vores regnskab jo ikke og flyder nogen steder, så formålet med at dele det sådan op i regnskabet er at vise repræsentantskabet og hovedbestyrelsen, at strategien afspejler sig i den måde, vi faktisk bruger pengene på,« forklarer John Stolberg.
Udgifter til ”forbundet” dækker primært det, der udgår fra hovedkontoret – eksempelvis hvervning, hjemmeside og medlemsblad. ”Faglighed” er eksempelvis karriererådgivning, faglige aktiviteter og efteruddannelse, mens ”Fagforeningen” blandt andet dækker overenskomster, tillidsmandsuddannelser og juridisk rådgivning.

LØN
KS har afvist at lægge en liste frem med de højeste lønninger. Men af regnskabet fremgår det alligevel, hvad direktør John Stolberg får i løn. Under ”personaleudgifter” lyder posten ”Direktion, løn, pension m.v.” på 978.000 kroner i 2013.
Det svarer til en månedsløn på 81.500 kroner inklusive pension.
Er det rigtigt, at det er din løn?
»Ja, det kan jeg nok ikke snakke mig ud af. Og det er du da velkommen til at lægge frem – og sammenligne med Garlovs,« siger John Stolberg.
Linda Garlov, som er direktør i DJ, tjener 80.400 kroner inklusive pension. Det samme tjener formanden og næstformanden i DJ.

INGEN STREJKEKASSE
DJ har Sikringsfonden, der blandt andet dækker strejker. Hvorfor har KS ikke en konfliktkasse?
»Vi opererer dels på det offentlige område, og her er vi under AC, dels på det private arbejdsmarked, hvor det er enormt svært at få overenskomster. Så er der kun det offentlige tilbage. Og her arbejder AC-organisationerne efter solidaritetsprincippet: Hvis AC går i konflikt, har vi en fælles kasse, som alle betaler til. Vores andel af en konflikt rummes klart af den egenkapital, vi har i dag.«
Så når der for eksempel forhandles overenskomster i DR, så lægger I selv penge til side?
»Ja, så skriver AC et cirkabeløb ud til os, som vi kan forventes at bidrage med, hvis forhandlingerne ender i konflikt. På den måde er vores egenkapital vores konfliktfond.«

0 Kommentarer