Ofre for rendestens-tv

Flere og flere tv-udsendelser følger hverdagen for Danmarks bundfald, men socialt dårligt stillede personer kan ikke overskue konsekvenserne af deres medvirken, siger tv-producent.

Flere og flere tv-udsendelser følger hverdagen for Danmarks bundfald, men socialt dårligt stillede personer kan ikke overskue konsekvenserne af deres medvirken, siger tv-producent.

Prostituerede, sindssyge, narkomaner, kriminelle og drukkenbolte er tv-mediets nye stjerner. I hudløse portrætter stilles deres livsvilkår til skue i den bedste sendetid. Tv-stationerne kan glæde sig over høje seertal, og producenterne soler sig i priser og anerkendelse for deres mod til at vise samfundets bagside. Hvordan de medvirkende i udsendelserne reagerer på at blive udstillet i tv kommer sjældent frem.
Men i forbindelse med udsendelsen »Gummisjæl« har efterskriftet været et andet.
I »Gummisjæl« fortalte en række hiv-smittede stofmisbrugere på Københavns Kommunes Specialinstitution på Forchhammersvej om deres tilværelse, og især om de fejltagelser, der førte til, at de i dag er hiv-smittede.

Ubehagelige eftervirkninger
Udsendelsen blev vist på DR i februar, og i tiden efter begyndte flere og flere af de medvirkende at melde ud om ubehagelige eftervirkninger af deres tv-optræden.
»En af klienterne fortalte, at hun blev mobbet ud af et HF-kursus, da hendes medstuderende fandt ud af, at hun var hiv-positiv. En anden blev kontaktet af en onkel, der ikke kendte til, at hans nevø var hiv-smittet,« siger Simon Bak, der er pædagog på Forchhammersvej og var med til at producere udsendelsen.
»Gummisjæl« var fra begyndelsen et projekt, hvor de medvirkende og tv-holdet skulle samarbejde om at la-ve en oplysnings-video, som skulle opfordre danskere til at bruge kondom. Men producenten, Søren Bak Sørensen, havde desuden fået de kommercielle rettigheder, som betød, at udsendelsen kunne dukke op i sendefladen på en tv-kanal. Det havde Søren Bak Sørensen nøje forklaret de medvirkende, og han havde pointeret, hvor stærkt det virker, når man fortæller sin historie på tv.
Trods et halvt års forarbejde inden kameraet blev tændt, er flere af de medvirkende i dag vrede over, at udsendelsen kom på tv.
»Generelt set kan socialt svagt stillede personer ikke overskue konsekvenserne af at optræde på tv. Uanset hvor store anstrengelser man gør sig for at forberede dem, så har de ingen fornemmelse for, hvor stærkt tv eksponerer deres liv,« siger Søren Bak Sørensen, der i dag fortryder, at han lavede udsendelsen.

For meget anerkendelse
Han mener, at producenterne af dokumentar-programmerne fra Danmarks rendesten får alt for meget anerkendelse for deres arbejde.
»I virkeligheden er det uhyre let at få de svagest stillede til at fortælle deres hi-storie. De har ikke samme forsvarsmekanismer som vi andre og fortæller gerne deres historie i håb om, at det kan skabe fokus på deres sag. Men en tv-udsendelse gør mere skade end nytte – set med de medvirkendes øjne,« siger Søren Bak Sørensen, der kender klientellet på Vesterbro og har mødt flere eksempler på personer, der føler sig misbrugt af tv-folk med hang til social-porno.

Lederen vil være med
Lederen af institutionen på Forchhammersvej, Svend Aage Germannsen, vil også træffe visse forholdsregler, næste gang et tv-hold melder sin ankomst.
»Vi har en åben holdning til pressen og bliver især godt behandlet af den skrivende presse. Men næste gang, der skal være tv-optagelser i huset, vil jeg selv være til stede og se, hvordan det foregår. På den måde vil jeg forsøge at sikre, at vores klienter ikke behandles som ting,« siger han.
For Søren Bak Sørensen betyder responsen fra de medvirkende i »Gummisjæl«, at han ikke længere vil lave tv om samfundets svage.
»Jeg har blandt andet 40-50 timers optagelser med to narkomaner. Historien indeholder en kraftig social anklage, men jeg tror ikke, den bliver færdig – det er simpelthen for vanskeligt ikke at komme til at træde på de medvirkende,« siger Søren Bak Sørensen.

0 Kommentarer