Offentlighedsloven bliver sjoflet under valgkampen

Embedsmænd afviser anmodninger om aktindsigt af frygt for at være politiske under valgkampen, siger pressejurist Oluf Jørgensen.

Embedsmænd afviser anmodninger om aktindsigt af frygt for at være politiske under valgkampen, siger pressejurist Oluf Jørgensen.

For danske politiske journalister varer juleaften cirka tre uger – fra statsministeren udskriver valg til vælgerne går i boksen. Men embedsmændene i ministerierne er ikke glade for at lege julemænd under valgkampen. Både under denne og tidligere valgkampe har pressejurist Oluf Jørgensen hørt om, at embedsmænd afviser anmodninger om aktindsigt.

»Nogle statslige embedsmænd mener åbenbart, at kravet om politisk neutralitet betyder, at de ikke må udlevere dokumenter, der kan føre til kritik af ministeren,« skriver Oluf Jørgensen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles valgblog.

Under valget skal de almindelige embedsmænd holde sig langt fra at forberede politiske initiativer, og de skal holde sig fra opgaver, der kan tjene til, at deres minister bliver valgt til Folketinget eller at regeringen kan fortsætte. Men det er ikke politisk neutralt at undlade at give aktindsigt, skriver Oluf Jørgensen.

»Offentlighedsloven har mange undtagelser, men ikke for valgkampe. Sager skal ekspederes, og reglerne om aktindsigt skal administreres korrekt til enhver tid. Det skal være muligt at holde ministre ansvarlige for deres handlinger, og det kan jo netop være relevant under en valgkamp. Hensynet til politisk neutralitet bliver vendt på hovedet, hvis embedsmænd suspenderer offentlighedsloven for at beskytte deres minister,« skriver Oluf Jørgensen.

Situationen er derimod en helt anden for ministrenes særlige rådgivere, spindoktorerne. En speciel ordning gør, at rådgiverne officielt bliver opsagt fra ministeriet (dog stadig med fuld løn i opsigelsesperioden), så de kan hjælpe deres ministre med at sikre sig endnu en periode på taburetten.

2 Kommentarer

Bent Johansen
13. SEPTEMBER 2011
Søg optagelse i Dansk Artist Forbund

Det var tankevækkende fornylig at læse, at Dansk Journalistforbund nu har flere medlemmer, som er tilknyttet kommunikationsbranchen end egentlige journalister ved de skrevne og elektroniske medier. Men det passer meget godt med den volumensyge, der i mange år har ramt Forbundet. Spørgsmålet er, om det ikke er tiden nu, hvor Forbundet slår sig sammen med Dansk Artist Forbund. Spydspidserne bør være de journalistkolleger ved diverse tv-stationer, der nu i ugevis har løbet rundt som klovner i den mest barnlige og poppede dækning af en valgkamp nogensinde.

Allan Jensen
13. SEPTEMBER 2011
Re: Offentlighedsloven bliver sjoflet under valgkampen
Tags: Spindoktor, Venstre, Peter Arnfeldt (opsagt i skatteministeriet og ansat af Venstre under valgkampen), BT, privat korrespondance, jagttur en uge før valget.