Offentlighedslov med mindre offentlighed

Efter ti års arbejde med ny offentlighedslov er støtten til forslaget smuldret og det er umuligt at finde bredt politisk flertal for loven.

Efter ti års arbejde med ny offentlighedslov er støtten til forslaget smuldret og det er umuligt at finde bredt politisk flertal for loven.

Det er 10 år siden, at den daværende regering nedsatte offentlighedskommissionen, der skulle komme med et forslag til en ny offentlighedslov.

Men støtten til forslaget er smuldret, og det viste sig umuligt at finde et bredt politisk flertal for loven, skriver Journalisten i det nye nummer, der udkom onsdag. Journalisten.dk opridser de tre vigtigste mediepolitiske sager i det kommende efterår. Dette er nummer to i serien, og du kan læse den første her.

Efter hele 49 møder afgav den såkaldte Offentlighedskommission i november 2009 sin betænkning, og i december samme år fremlagde Lars Barfoed forslaget om en ny offentlighedslov.

Inden da havde de to Cavling-vindende journalister Lars Rugaard og Erik Valeur i deres hvidbog om offentlighedsloven blandt andet kritiseret paragraf 24 i lovforslaget, som omhandler ministerbetjening.

Hvidbogen var ifølge Lars Rugaard med til at skabe en voldsom skepsis om lovarbejdet, der har bidraget til at forsinke en ny offentlighedslov i yderligere et par år.

»I begyndelsen havde vi svært ved at få ørenlyd. Men kredsene i DJ og en række journalistiske arbejdspladser blev enige om, at de ville støtte det opklaringsarbejde, Erik Valeur og jeg blev sat til at lave i form af en hvidbog. Og vores hvidbog fik folk til at interessere sig for sagen,« siger Lars Rugaard til Journalisten, da han bliver bedt om at kigge tilbage på forløbet.

Den omstridte paragraf 24 fritager dokumenter til såkaldt ministerbetjening fra aktindsigt. Mens den gældende offentlighedslov giver
ret til at se alle dokumenter, der bliver udvekslet mellem forvaltninger, ministerier og folketingspolitikere, vil det nye forslag give embedsmændene mulighed for at nægte at give aktindsigt, hvis de vurderer, at dokumenter eller oplysninger på et tidspunkt skal bruges af en minister.

Lovarbejdet er igen og igen blevet sat på standby. Senest bekendtgjorde nuværende justitsminister Morten Bødskov (S), at alle forhandlinger er udskudt til efter sommerferien 2012.

Det betyder, at forslaget formentlig skal have en ny omgang i Folketinget. Og Lars Rugaard ser også frem til forhandlingerne i det nye folketingsår med en vis skepsis.

»Den nuværende regering har meldt ud, at den også mener, at der er behov for lovgivning om ministerbetjening, så nu må vi se, om det behov er blevet mere dokumenterbart. Ellers må vi starte diskussionen igen. Mine forventninger er da også, at vi snart skal have hænderne op af lommen igen, når Folketinget åbner den første tirsdag i oktober.«

0 Kommentarer