Offentlighedsdebat på Fagligt Forum endte uden afgørelse

En lang række prominente journalister gik på talerstolen for at diskutere DJ's forhold til åbenhed på Fagligt Forum i dag, men diskussionen endte uden en håndfast afgørelse.

En lang række prominente journalister gik på talerstolen for at diskutere DJ's forhold til åbenhed på Fagligt Forum i dag, men diskussionen endte uden en håndfast afgørelse.

De store uenigheder om Dansk Journalistforbunds forhold til Offentlighedskommissionen var i dag til frit skue på årets Fagligt Forum, der afholdes på Axelborg i København i dag.

DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard åbnede ballet med at slå fast, at han kæmper for mest mulig åbenhed. Han pegede på tre konkrete forbedringer, som den nye offentlighedslov vil medføre, hvis den lægger sig op ad kommissionens anbefalinger, blandt andet at det fremover vil være muligt at søge aktindsigt i delvist offentligt ejede selskaber.

Herefter gik en lang række kritikere til angreb på DJ's arbejde i Offentlighedskommissionen og det efterfølgende høringssvar. Det springende punkt har været paragrafferne 24-26, der handler om ministerbetjening, hvor DJ ikke har afgivet dissens til de begrænsninger af åbenheden, der er lagt op til.

Hovedbestyrelsesmedlem Villy Dall lagde ud med at citere mediejurist fra Journalisthøjskolen Oluf Jørgensen, der i debatten på Journalisten.dk skrev: "Hvis det er rigtigt, er det en katastrofe" med henvisning til 30 Cavling-vinderes bekymring om, at den kommende offentlighedslov ville have forhindret deres afslørende historier. I modsætning til Oluf Jørgensen mener Villy Dall, at der i fremtiden vil blive lukket for den slags afsløringer.

Også Cavling-vinderen Alex Frank Larsen var blandt talerne. Han kaldte Tamil-sagen for "En lang ministerbetjening" og argumenterede for, at han ikke kunne have afsløret lovbruddene, hvis den kommende lovgivning havde været gældende i starten af halvfemserne.

Peter Hertz, der er delegeret for Kredsgruppe 1, stillede forslag om, at DJ skulle vedtage et åbenhedsmanifest, ligesom det svenske journalistforbund har gjort. Han havde selv forfattet et udkast, der kunne vedtages.

Debatten blev rundet af ved Mogens Blicher Bjerregaard, der kvitterede for debatten, som han kaldte "fremadrettet". Det konkrete forslag fra Peter Hertz vil formanden tage med i det videre arbejde, men intet blev vedtaget.

1 Kommentar

Per Roholt
7. MAJ 2010
Re: Offentlighedsdebat på Fagligt Forum endte uden afgørelse

Hvordan kan Journalisten efterspørge en håndfast afgørelse, når Fagligt Forum netop er politik forberedende og debatterende? Der var på Fagligt Forum 2-3 indlæg der kritiserede Forbundets håndtering af det hidtidige forløb. Til gengæld var der tilsyneladende opbakning til at følge en opfordring fra Villy Dalll til at udarbejde et åbenheds manifest efter svensk forbillede.

Hvad er problemet?

vh

Per Roholt