Offentligheds-høringssvar holdes hemmelige

Justitsministeriet vil ikke lade nogen se høringssvarene til betænkningen om offentlighedsloven. Helt tosset, mener pressejurist Oluf Jørgensen, der tror, det vil få konsekvenser. (opdateret 14:08)

Justitsministeriet vil ikke lade nogen se høringssvarene til betænkningen om offentlighedsloven. Helt tosset, mener pressejurist Oluf Jørgensen, der tror, det vil få konsekvenser. (opdateret 14:08)

"Nu har vi en betænkning, så skal vi have debatten," lød det fra flere sider, da Offentlighedskommissionen afleverede deres betænkning om den kommende lovændring.
Men det skal åbenbart være debat på uoplyst grundlag, mener Justitsministeriet, der nægter at give aktindsigt i de høringssvar, der havde frist 1. marts.

Da Journalisten.dk bad om at få lov at se høringssvarene, oplyste kontorchef Mohammed Ahsan at der var kommet flere forespørgsler, men at man ikke ville give aktindsigt, bortset fra i de høringssvar, hvor afsenderen selv har offentliggjort dem.

Pressejurist Oluf Jørgensen fra DJH ved ikke om han skal le eller græde.

»Det er da helt tosset, og det er en manglende respekt for offentlighedsprincippet. Jeg kan ikke få øje på nogen som helst saglig grund – tværtimod er der god grund til at give aktindsigt, så offentligheden kan orientere sig og bruge det i debatten,« siger han.

Oluf Jørgensen bekræfter, at der kan være et beskyttelseshensyn i lovforberedende arbejde. Det klassiske eksempel i juraen, er, når man forberede afgiftsforhøjelser, at man vil undgå at folk hamstrer. Men i praksis vil de flere ministerier offentliggøre høringssvar når fristen er udløbet, mener han.

»Spørg Justitsministeriet, hvad deres saglige begrundelse er for ikke at give høringssvaret,« foreslår Oluf Jørgensen.

Det gør Journalisten.dk, og hertil svarer kontorchef Mohammed Ahsan, at det sker af hensynet til den interne politiske beslutningsproces, forstået sådan, at myndighederne skal have lov at overveje sagen, uden at blive forstyrret af offentligheden.

»De er i deres gode ret til at sige: vi vil gerne tænke os om. Men det skal jo ikke forhindre andre i at få kendskab til høringssvarene. De vil jo alligevel blive tilgængeligt når lovforslaget er fremsat,« er Oluf Jørgensens respons.

Han mener, at den praksis Justitsministeriet lægger for dagen, gør, at der kan være grund til at stramme yderligere op omkring princippet om mer-offentlighed – også i forhold til den betænkning, han selv har været med til at forfatte.

»Hvis Justitsministeriet opretholder den holdning, så tror jeg, det betyder, at vi må have ændret lovteksten. Så vil det blive et vigtigt politisk spørgsmål at sikre, at der bliver adgang til høringssvar, når fristen er overstået.«

Lovforslaget om den nye offentlighedslov forventes af blive fremsat i begyndelsen af oktober.

Læs også seneste blogindlæg fra Mogens Blicher Bjerregård: Vi skal have mest mulig åbenhed

5 Kommentarer

Mogens Blicher Bjerregård
26. MARTS 2010
Re: Offentligheds-høringssvar holdes hemmelige

Jeg er helt enig. Dette er helt tosset. Jeg sender derfor vedlagte brev pr. bud til Justitsministeriet i dag:

Det er med stor forundring, jeg nu erfarer, at Justitsministeriet ikke allerede nu ønsker at delagtiggøre offentligheden i de høringssvar, der er indkommet vedrørende Offentlighedskommissionens betænkning. Allerede nu er der en meget livlig debat om betænkningen, og i den forbindelse er det helt uforståeligt, at vi i debatten ikke har adgang til høringssvarene. 

Justitsministeriet bør give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Jeg skal derfor henstille til, at høringssvarene omgående bliver gjort offentlig tilgængelige, således at vi ikke hver især skal til at bede om aktindsigt. Det vil øge troværdigheden omkring arbejdet hen imod en ny offentlighedslov. MvhMogens Blicher Bjerregård

Michael Bjørnbak Martensen
26. MARTS 2010
Re: Offentligheds-høringssvar holdes hemmelige
Jamen, er der ikke bare tale en medarbejder - som mange andre medarbejdere i den offentlige forvaltning - der selv har en mening om, hvad loven går ud på?
Kate Bluhme
26. MARTS 2010
Re: Offentligheds-høringssvar holdes hemmelige

Jeg er - også her - fuldstændig enig med Oluf Jørgensen: Her har Justitsministeriet virkelig skudt sig i foden.

 Ud med svarene, Ahsan. Det kan ikke være andet.

vh Kate Bluhme

tidl. medlem af Offentlighedskommissionen

Karin Mette Petersen
26. MARTS 2010
Re: Offentligheds-høringssvar holdes hemmelige

Kære Mogens

Jeg håber, at du som formand for vores forbund straks protesterer imod dette over for Justitsministeriet .

 Venlig hilsen

Karin Mette, HB-medlem.

Michael Kjeldsen
26. MARTS 2010
Re: Offenligheds-høringssvar holdes hemmelige

Skræmmende... simpelthen skræmmende!

Håber en (eller flere) af de store dagblade følger op  på denne historie.

Flere