Ødelæggende åbenhed

En journalist fra Ekstra Bladet har fået en forsmag på forsvarets nye åbne stil. Han søgte om aktindsigt i forsvarets budgetter omkring et 400 års jubilæum. Som tak blev samtlige akter lagt på nettet som tophistorie.

"De signalerer åbenhed, men den underlæggende præmis er lukkethed," siger journalist på Ekstra Bladet Allan Larsen.

Han følte, at han fik sine arbejdsvilkår væsentligt forringet, da han fik sin begæring om aktindsigt offentliggjort på Forsvarskommandoens hjemmeside sammen med de begærede dokumenter.

Allan Larsen havde begæret adgang til priser og budgetter vedrørende 400 års jubilæet for Hærens Materielkommando.

"De kender journalisters tankegange og arbejdsmetoder. De ved, at hvis en journalist ikke får en solohistorie, så gider mange journalister ikke gøre det forarbejde, der skal til for overhovedet at søge aktindsigt," fortsætter han.
Allan Larsen frygter, at resultatet kan føre til øget lukkethed.

"Akterne lå på nettet, før jeg fik dem med posten. Papirerne lå på nettet om fredagen, jeg fik dem om mandagen. Dermed kunne en anden journalist have skrevet historien og ødelagt det for mig," fortæller Allan Larsen.

Allan Larsen er klar over, at det ikke er brud på eksisterende regler, og at Forsvarskommandoen ikke begår noget ulovligt ved at offentliggøre dokumenterne. Han mener alligevel, det er moralsk forkert på den måde at lægge hindringer i vejen for en journalist, der gider lave en grundig research.

"Det virker som et forsøg på damage control," mener Allan Larsen.

 

Moderne forsvar
Major Mads Juhl Nyholm fra Hærens Materielle Kommando forklarer, at det er en ny procedure fra deres side.

"Tidligere har der ikke rigtig været nogle procedurer eller tanker om det, vi har ikke været klar til at bruge internettet, det er vi nu," siger han.

Ifølge ham vil de i højere grad anvende internettet til at offentliggøre begæringer om aktindsigt.

"En begæring om aktindsigt er jo netop begrundet i offentlighedens begæring om indsigt i nogle sager, og vi har da ment, at det kunne vi da ligeså godt lægge ud på internettet, så alle kan få adgang til de informationer," siger Mads Juhl Nyholm.

"Journalisten søger om akt-indsigt, fordi han mener, der er en sag, som har offentlighedens interesse, og som igennem hans indledende undersøgelser ikke er blevet tilstrækkeligt belyst," fortsætter Mads Juhl Nyholm.
Derfor mener han ikke, det er at lægge journalisterne hindringer i vejen at offentliggøre begæringen på nettet.

"Jeg kan ikke tro, at han gør det af egoistiske journalistiske grunde, han må gøre det på grund af offentlighedens interesse," siger major Mads Juhl Nyholm.

Pressejurist Oluf Jørgensen har fuld forståelse for, at Allan Larsen mener, det kan begrænse journalisternes mulighed for at få solohistorier, når en begæring om aktindsigt bliver offentliggjort på nettet. Men en begæring om aktindsigt er ikke fortrolig, derfor er der ikke noget ulovligt i det, de foretager sig.

"Det, der interesserer mig, er at få så meget offentlighed som muligt, og i det perspektiv er det både lovligt og helt i orden, at de gør det," siger Oluf Jørgensen.

"Men jeg kan tilføje, at set fra et offentlighedssynspunkt ville det være flot, hvis Forsvarskommandoen lægger alle oplysninger ud omkring deres virksomhed. Så kan man sige, at det ville være op til journalisterne at gå løs på oplysningerne. Og den, der kommer først, får jo så de gode historier," mener Oluf Jørgensen.

Major Mads Juhl Nyholm oplyser, at forsvaret ikke har overvejet at lægge informationer om deres virksomhed ud på nettet, men at det da er en mulighed.

Hærens Materielkommando offentliggjorde svaret på Allan Larsens begæring om aktindsigt:

"Journalist Allan Larsen ved Ekstra Bladet har den 19. august 2002 anmodet om akt-indsigt i samtlige dokumenter, der indeholder oplysninger om priser for Hærens Materielkommandos 400 års jubilæum omfattende arrangementer fra 12. august og frem til 19. august samt jubilæumsskriftet.Åbenhed og imødekommenhed er nøgleord også i denne sag, hvorfor der til besvarelsen af anmodningen om aktindsigt er vedhæftet bilag, der går videre end det lovmæssige krav. Hensigten er bl.a. at skabe et helhedsbillede af jubilæet og tilknyttede arrangementer."http://www.hmak.dk/

0 Kommentarer