Oberst undskylder forskelsbehandling

 

 

TILFREDSHED. Fotograferne René Schütze og John Kristensen, der i august følte sig så forskelsbehandlet af Flyvestation Aalborgs ledelse, at de indledte en klagesag med Journalistforbundet (DJ) i ryggen, har nu fået en indrømmelse.

I et brev til DJ-jurist Christian Dølpher beklager oberst Niels Sværdborg fra Flyvertaktisk Kommando (FTK) episoden den 12. august i år, hvor de to fotografer blev nægtet adgang til et havareret fly, mens fotografer fra TV2/NORD fik lov at filme løs helt ude ved flyet (se Journalisten nummer 15).

I brevet skriver obersten blandt andet: »Flyvertaktisk Kommando og Flyvevåbnet ønsker på ingen måde at diskriminere fotografer eller journalister fra medierne, idet åbenheden i forhold til offentligheden prioriteres højt.«

Han lover endvidere, at FTK og Flyvevåbnet i samarbejde vil »tilsikre, at der ikke fremover sker lignende tilfælde af forskelsbehandling.«

»Vi er tilfredse og har besluttet, at vi ikke gør mere i denne sag,« siger John Kristensen på vegne af sig selv og René Schütze.

Christian Dølpher, der har ført klagesagen på vegne af de to fotografer, kalder FTKs udmelding det mest positive resultat, man kunne håbe på. I klagesager mod offentlige institutioner er der nemlig ikke mulighed for sanktioner. Han understreger dog:

»Vi er ikke interesseret i, at Flyvestation Aalborg skal have en næse eller afkræves erstatning. Det vigtigste er, at Flyvertaktisk Kommando har meldt ud, at en lignende forskelsbehandling som den, der fandt sted den 12. august, ikke vil ske igen,« siger Christian Dølpher.

0 Kommentarer