O-gruppen: Pas på pengene

Forbundets service er for ringe, men kunne blive bedre hvis ikke pengene blev brugt på at holde »dødssyge delegeretmøder« hvert år, mener formanden for O-gruppen.

Forbundets service er for ringe, men kunne blive bedre hvis ikke pengene blev brugt på at holde »dødssyge delegeretmøder« hvert år, mener formanden for O-gruppen.

»Under lavmålet!« Torben Kragh fra Fagbladet var stærkt utilfreds med, at formanden for Organisationsbladsgruppen, Henry Thingvad, Træ & Byg, i sin skriftlige beretning havde kaldt forbundets delegeretmøder for »dødssyge og spild af gode kontingentkroner« – uden samtidig at følge sin kritik op med et konkret ændringsforslag.
Henry Thingvad afviste kritikken, som blev fremført på O-gruppens generalforsamling den 4. marts:
»Lige så længe jeg kan huske, har det været foreslået kun at holde delegeretmøde hvert andet år – og det bliver stemt ned, så det gider jeg ikke foreslå. Men jeg synes, at pengene kunne bruges bedre,« sagde Henry Thingvad og gav et konkret eksempel.
O-gruppens bestyrelse blev i det forgangne år vældig irriterede over, at forbundet kræver 3,5 procent i administrationsgebyr for at fordele de penge, som O-gruppens SAFT-medlemmer har krav på, efter der er indgået den såkaldte AMA-aftale – en aftale om videreudnyttelse af stof internt i Arbejderbevægelsens Medie Arkiv.
Bestyrelsen har derfor besluttet selv at fordele pengene for at spare administrationsudgifterne, men ikke uden bitre bemærkninger om forbundets lave serviceniveau.
Fra de 20 fremmødte var der i øvrigt ros til bestyrelsen for at have sikret, at samtlige af O-gruppens SAFT-medlemmer får del i videreudnyttelsespengene.

Makværk
Der var også skarpe sidebemærkninger til forbundets lønstatistik i formandens mundtlige beretning, hvor O-gruppens medlemmer figurerer med nogle af fagets bedste lønninger.
»Det er det rene makværk og direkte generende for vores medlemmer, når de skal forhandle løn. Der er jo ikke taget højde for, at mange af os ikke har så meget ferie som dem på dagbladene, ligesom vi hverken har ret til overarbejdsbetaling, orlov eller fri til uddannelse. Det bør omregnes og trækkes fra,« sagde Thingvad, som også nævnte, at han vil arbejde for at få slået Kommunikationsgruppen og O-gruppen sammen. En idé, som Vagn Engell, AOF Danmark, ikke var begejstret for:
»Vi er mange, der har brugt blod, sved og tårer på at få gjort omverdenen klar over, hvor skillelinien mellem information og journalistik går. Det skulle nødigt ende som et slag i frikadellefarsen.«
Til dette svarede Thingvad, at Engell var velkommen i en arbejdsgruppe, som skal diskutere ‘sammensmeltning eller ej' mellem de to grupper.
Hele O-gruppens bestyrelse blev genvalgt og består fortsat af formanden Henry Thingvad, Træ & Byg; Torild Due Madsen, NNF-Arbejderen; Britta Lundquist, FOA-Bladet; Lene Søborg, HK/Industri og Ingrid Pedersen, Fagbladet.

0 Kommentarer