Nyuddannede kvinders løn overhaler mændenes

Kvindelige journalister får i gennemsnit 1300 kroner mere i løn i deres første job end mændene, viser nye tal fra Dansk Journalistforbund.

Kvindelige journalister får i gennemsnit 1300 kroner mere i løn i deres første job end mændene, viser nye tal fra Dansk Journalistforbund.

Når det kommer til at forhandle den første løn, giver kvinderne mændene baghjul. Det viser DJ's dimittendstatistik for oktober 2011. Her fremgår det, at kvinderne har overhalet mændene, når det kommer til startlønnen hos nyuddannede journalister,

Dimittendstatistikken viser, at kvinderne i år får 1.300 kr. mere i løn end mændene i gennemsnit.

Langt hovedparten af dimittenderne er journalistuddannede fra DJMX, RUC og SDU (86 ud af 101), og de finder primært ansættelse på dagblade og i radio/tv-branchen.

Baggrunden for dimittendundersøgelsen er den generelle tendens i DJs lønstatistik, der viser, at der trods flere års højere lønstigninger til kvinderne, er en varig forskel i mandlige og kvindelige medlemmers lønninger på ca. 6 %. Derfor satte DJ sig for i 2007 at undersøge, om en mulig forklaring kunne være, at nyuddannede kvinder kom ud på arbejdsmarkedet til en lavere startløn end mændene, som de siden havde svært ved at indhente.

Men det er altså ikke her, forklaringen på lønforskellen skal findes. Og statistikken viser desuden et broget billede alt efter, hvilken branche der er tale om.

Dagbladene ansætter hellere mænd end kvinder, men de ni nyansatte kvinder fik her i gennemsnit 600 kr. mere end de 24 nyuddannede mænd.
Radio- og tv-medierne ansatte primært kvinder, men her fik de 26 nyansatte kvinder ca. 400 kr. mindre end de 10 nyansatte mænd.

Det fremgår desuden af statistikken, at der kommer lige så mange nyuddannede kvinder i beskæftigelse som mænd, og at startlønnen for et nyuddannet DJ-medlem ligger på over 31.500 kr. om måneden i gennemsnit.

0 Kommentarer