Arbejdsmarked

Nyuddannede fra DMJX kommer hurtigere i job

Direktør for AJKS mener, at nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet understreger, hvor speciel en situation arbejdsmarkedet stod i under Corona-epidemien

Dimittender fra videregående uddannelser kommer hurtigere i arbejde end tidligere.

Det viser en ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”At få nok kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer, vi som samfund står overfor. Det gælder inden for en lang række brancher, og det gælder i mange dele af Danmark. Derfor er det virkelig glædeligt at se, at dimittenderne fra vores videregående uddannelser kommer hurtigere i arbejde end tidligere,” lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet viser rapporten, hvor lang tid der går, fra de studerende har fuldført deres studie til de lander i et fuldtidsjob på mindst 30 timer pr. uge pr. måned.

Professionsbachelorer hurtigst i job

Rapporten viser blandt andet, at studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, i 2020 i gennemsnit var 4,1 måneder om at lande et fuldtidsarbejde. I 2021 var tallet 3,0 måneder, mens de studerende fra DMJX i 2022 i gennemsnit brugte 2,1 måned på at finde et fuldtidsarbejde.

Rapporten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet indeholder ikke særskilte tal på, hvor hurtigt journalistik- og kommunikationsstuderende fra andre uddannelsesinstitutioner kommer i arbejde. Generelt for dimittender fra Roskilde Universitet er ledighedsperioden faldet fra 6,2 måneder i 2020 til 3,3 måneder, mens de tilsvarende tal for Syddansk Universitet er henholdsvis 3,5 og 2,5 måneder.

Overordnet set brugte de nyuddannede professionsbachelorer, der kom hurtigst i job i 2022, højest 1,3 måneder fra endt uddannelse til første fuldtidsarbejde. De hurtigste dimittender fra erhvervsakademierne brugte to måneder, mens de hurtige fra kandidatuddannelserne brugte 2,4 måneder.

Linda Garlov, direktør i AJKS – Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog – ser det ikke som overraskende, at de nyuddannede kommer hurtigere i arbejde.

”Vi stod i en særlig situation i 2020 og 2021, fordi det var under Corona, hvor arbejdsløsheden inden for vores område voksede virkelig meget. Det var en helt usædvanlig periode, hvor vi i 2020 i AJKS havde 3000 arbejdsløse, hvor vi i dag har omkring 1700,” siger Linda Garlov.

Ingen faretruende ledighed i 2023

Da arbejdsløsheden i 2020 var på sit højeste, manglede knap 155.000 danskere et arbejde, viser tal fra Danmarks Statistik.

”Under Corona var vi nysgerrige på, hvordan det ville se ud, når vi kom hen på den anden side af epidemien – vil ledigheden falde? Det gjorde den så, og den faldt drastisk i 2022, hvor vi kom ned på en pæn, lav ledighed. Så kan vi se i 2023, at den stiger lidt igen, men ikke faretruende,” fortsætter Linda Garlov.

I september stod knap 85.500 personer uden et arbejde, hvilket er en stigning fra april 2022, hvor arbejdsløsheden var på 71.528 personer.

At dimittenderne kommer hurtigere i job skyldes ikke, at de har bedre kompetencer i 2022 sammenlignet med 2020?

”Det er bestemt mit indtryk, at dimittenderne har gode kompetencer, men jeg kender ikke nok til uddannelserne til at kunne konkludere, at nogle er bedre end andre. Hvad, jeg kan sige, er, at de dimittender, der kommer ud med en uddannelse hos os, er virkelig godt klædt på, så det handler mindre om kompetencer, og mere om der er et arbejdsmarked for dem. I 2020 var det svært, hvorimod der specielt i 2022 var virkelig gode beskæftigelsesmuligheder,” siger Linda Garlov.

0 Kommentarer