NYTÅRSQUIZ 2008

Krystalkuglen. Landets bedste journalistiske profet eller spåkone præmieres med en gratis uge i et af Journalisternes Feriefonds ferieboliger i Danmark eller udlandet*.

Krystalkuglen. Landets bedste journalistiske profet eller spåkone præmieres med en gratis uge i et af Journalisternes Feriefonds ferieboliger i Danmark eller udlandet*. Når du forsøger at spå om udviklingen i medielandskabet i 2008, skal du være opmærksom på, at vi mener til og med den 1. december 2008. Svarene sendes til Journalisten, Gl. Strand 46, 1202 Kbh. K. Deadline for spådomme er onsdag den 30. januar 2008.

1 Lyttertallene har ikke levet op til forventningerne, og værterne er flygtet fra kanalen.

Lukker TV 2 Radio?

2. Er Kenneth Plummer stadig generaldirektør i Danmarks Radio?

3. Er B.T. lukket eller fusioneret med Urban?

4. Bliver DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård, optaget i Kraks Blå Bog?

5. Er chefredaktør for SE og HØR Henrik Qvortrup blevet idømt bøder for over 250.000 kroner i alt?

6. Har Dansk Journalistforbund indgået overenskomst med TV 2 Zulu, TV 2 Film og

TV 2 Charlie?

7. Har et dansk medie fået et interview med Hillary Clinton?

8. Lytterne og seernes redaktør, Jacob Mollerup, besluttede efter en intern undersøgelse i DR, at der ikke var grund til at rejse yderligere kritik af Jeppe Nybroe. Bliver Jeppe Nybroe fastansat journalist, vært eller redaktør på en dansk tv-station?

9. Naser Khader har indgivet klage til Pressenævnet over SE og HØR, fordi bladet skrev, at der var udført sort arbejde hos Naser Khader. Vinder Khader sagen?

10. Lukker en af gratisaviserne Urban, 24timer, metroXpress eller Nyhedsavisen?

11. Får DJs formand eller næstformand nyt job – uden for DJ?

12. Beslutter DJ at fortsætte udgivelsen af magasinerne Agent og Magasin K efter

prøveperiodens udløb i efteråret 2008?

13. Har Journalistforbundet indgået overenskomst med IDG/Computerworld?

14. Bliver TV 2 solgt?

15. Bliver en journalist ved Nyhedsavisen nomineret til en Cavlingpris i 2008? /

* Præmien lyder på: 1 uges fri leje i en af fondens boliger i Danmark eller udlandet i løbet af kalenderåret 2009 – dog undtaget ugerne 15 (påskeugen), ugerne 27-33 begge inkl.(sommerferien) og uge 42 (efterårsferien), idet alle husene i disse perioder er booket til lodtrækning. Inkluderet i præmien er el, varme og rengøring.

 

 

ÅRETS QUIZKONGE GIK EFTER SEJREN

FØRST GRINER HAN. »Det var da dejligt. Hvor mange rigtige havde jeg?« spørger Finn Arne Hansen dernæst, da Journalisten ringer ham op for at overbringe ham nyheden om, at han har vundet nytårsquizzen anno 2007.

Som den eneste af de 262 deltagere havde han svaret rigtigt på samtlige spørgsmål. Der var i øvrigt præcist dobbelt så mange deltagere i årets quiz som i quizzen fra 2006.

»Jeg syntes, at jeg havde en god baggrundsviden fra min tid i hovedbestyrelsen,« siger Finn Arne Hansen, da han bliver bedt om at afsløre sin strategi.

Det var altså ikke bare tilfældige gætterier?

»Jeg skød fra hoften ud fra min baggrundsviden. Jeg deltog da for at vinde,« siger Finn Arne Hansen, der skiftede fra journalist på Fyns Amts Avis den 1. december 2007 til informationschef i Autocom.dk.

Et af de spørgsmål, der skilte Finn Arne Hansen ud fra resten af førerfeltet, var spørgsmålet om, hvorvidt Ekstra Bladets Bo Elkjær efter to års ansøgninger ville få et interview med statsministeren om grundlaget for Irak-krigen.

»Jeg fornemmede, at det ville Anders Fogh have ud af verden inden et valg, og det er lige præcis det, der er sket. Det er en meget mediebevidst statsminister, vi har,« siger Finn Arne Hansen. I modsætning til mange andre troede han også, at det ville lykkes Nyhedsavisens nyhedsbureau at skaffe kunder.

»Det var, fordi jeg vidste, at det lykkedes bureauet Newspaq at få onlinekunder,« siger Finn Arne Hansen.

I det kommende år er det også gratisavisernes skæbne, som Finn Arne Hansen er mest spændt på at følge.

»Jeg er meget optaget af, om gratisaviserne virkelig vil kunne få porto-støtte. Jeg synes, at det er forfærdeligt forkert at give støtte til noget, der ikke er forretningsmæssigt funderet, og som læserne ikke vil have,« siger årets vinder. Han ville stille spørgsmålet: »Klarer Nyhedsavisen og 24timer den, eller skal vi til at opleve massefyringer i branchen?«, hvis han skulle lave en ny quiz for 2008.

Da det jo er et gammelt hovedbestyrelsesmedlem, der har vundet, er vi også nødt til at høre, hvad han ville arbejde for, hvis han i dag sad i ledelsen af Dansk Journalistforbund.

»Jeg ville få styr på den stadig stigende udgiftsstrøm. Jeg synes, at vi har så højt et serviceniveau, at man godt kunne se på udgifterne. Jeg ville også gerne genfremsætte et forslag om at nedsætte kontingentet for pensionister, og jeg ville arbejde for at hæve indkomstgrænsen for, hvornår man skal betale kontingent. Jeg synes, at det er et problem, at de lavtlønnede skal betale så højt et kontingent. Det gælder blandt andet hospitalsfotograferne og nogle freelancere,« siger han.

»Var det en flaske champagne, jeg havde vundet?« spørger vinderen til sidst, men lyder heldigvis ikke i første omgang skuffet, da han får at vide, at præmien er en uge i et af Journalisternes Feriefonds sommerhuse. /

 

 

 

 

 

NYTÅRSQUIZ – sandt og falsk i 2007

1. Er en eller flere af de tre såkaldt husstandsomdelte gratisaviser Dato, 24timer og Nyhedsavisen lukket?

Ja. Dato er lukket.

2. Besøgstallet på tv2.dk er steget voldsomt i løbet af i år. Vil det lykkes TV 2 at overhale DR som det mest besøgte medie på nettet?

Spørgsmålet udgår, da det er tvetydigt, hvad redaktionen spørger ind til. Ifølge FDIM havde DR.dk i oktober måned 1.826.525 unikke brugere, mens TV2.dk havde 1.491.613. Til gengæld havde TV2.dk flere besøg og sidevisninger.

3. Ekstra Bladets Bo Elkjær har nu i mere end to år forsøgt at få et interview med statsminister Anders Fogh Rasmussen om grundlaget for Irak-krigen. Vil det lykkes den stædige terrier at få et interview i stand med Anders Fogh i det kommende år?

Ja. Efter 671 henvendelser fik Bo Elkjær sit interview med statsministeren den 9. august. Det blev næste dag til en artikel med rubrikken »Fogh tabte Irak-krigen: Jeg fortryder intet«.

4. Er Arne Ullum stadig chefredaktør på B.T.?

Ja.

5. Aller har satset millioner på Ugemagasinet Fokus til ’mænd, der er kommet ud over drengerøvsalderen’, men salget svigter. Har Aller drejet nøglen om for det journalistiske prestigeprojekt?

Ja. Det sidste nummer udkom den 25. januar 2007.

6. Mogens Blicher Bjerregård er på valg ved delegeretmødet, der finder sted i april. Bliver Blicher Bjerregård ved med at sidde i formandsstolen?

Ja. Han blev genvalgt uden modkandidat.

7. Forlaget Benjamin lancerede i 2006 tre nye blade (Arena, Cosmopolitan og Nova), så forlaget nu er oppe på at udgive 11 magasiner. Vil det tal være steget til 13 magasiner i løbet af 2007?

Nej. Per 1. december, hvor quizzen udløb, udgav forlaget Benjamin 10 blade. Nova lukker derudover i januar 2008.

8. Netmedier bliver ikke tilmeldt Pressenævnet per automatik. Ændrer politikerne lovgivningen, så det fremover vil ske automatisk?

Nej. Internetmedier skal stadig selv anmelde sig til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3.

9. TV 2 har meddelt, at deres nyindkøbte helikopter skal bruges som antenne, hvis kanalen laver live-interview med en minister på bagsædet af ministerbilen. Vil TV 2 News bringe sådan et interview?

Ja. I forbindelse med valgaftenen var kulturminister Brian Mikkelsen (K) igennem fra Valby, hvor helikopteren blev brugt som antenne, og ministeren sad på bagsædet af ministerbilen.

10. I både 2005 og 2006 har Fagbladet 3F vundet Anders Bording-prisen. Scorer Fagbladet hattrick, når Bording-prisen uddeles i april?

Nej. Anders Bording-prisen 2007 gik til Fagbladet Journalisten. Der var specialpriser til Finans, Folkeskolen.dk/koensopdelt, Simon Høgsberg, Ud & Se og Journalisten.

11. Nyhedsavisens nyhedsbureau, DNY, har endnu kun en enkelt kunde, nemlig Nyhedsavisen selv. Vil det lykkes bureauet at tiltrække eksterne kunder?

Ja. Msn.dk og Seoghoer.dk blev kunder, men bureauet dæmpede ambitionsniveauet markant 1. marts 2007. Seoghoer.dk har siden opsagt samarbejdet.

12. Er den investeringsfond, der skal rumme kapitalen bag Nyhedsavisen, kommet på plads?

Ja.

13. I J/P Politikens Hus sidder der ni chefredaktører – alle mænd. Vil der i 2007 komme en kvinde ind som chefredaktør?

Ja. Marianne Gram er blevet chefredaktør for 24timer sammen med Claus Johansen efter Poul Madsen. Resten hedder Poul Madsen, Bent Falbert, Jan Jensen, Carsten Juste, Jørn Mikkelsen, Henrik Thomsen, Tøger Seidenfaden og Stig Ørskov.

14. Har Danmarks Journalisthøjskoles bestyrelse truffet en endelig afgørelse om at lægge skolen sammen med Den Grafiske Højskole?

Ja. Et lovforslag om at sammenlægge de to institutioner er ved at blive behandlet.

15. Vil Michael Ulveman fortsat være statsminister Anders Fogh Rasmussens spindoktor?

Ja. /

 

0 Kommentarer