Nyt udvalg mod piratkopiering på nettet

Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på konkrete modeller og initiativer, som kan forhindre krænkelser af ophavsretten på internettet.

Kulturministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal se på konkrete modeller og initiativer, som kan forhindre krænkelser af ophavsretten på internettet.

"Piratkopiering på internettet er et massivt problem for samfundet – og især for rettighedshaverne. Der er behov for at se på mulighederne for at styrke håndhævelsen af ophavsrettighederne på internettet, og på udviklingen af nye forretningsmodeller. Derfor har regeringen nu nedsat dette udvalg," siger kulturminister Carina Christensen i en pressemeddelelse.

Regeringen iværksatte en handlingsplan for en styrket indsats mod piratkopiering på nettet i marts 2008. Herpå fulgte en række møder, som mundede ud i en rapport, der blev offentliggjort i juni 2009. Det er på baggrund af denne rapport, at kulturministeren nu nedsætter et udvalg, der får til opgave at beskrive konkrete modeller og initiativer, der kan bidrage til en styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet.

Derudover skal udvalget se på mulighederne for at skabe bedre grobund for udviklingen af både nye og eksisterende forretningsmodeller.

Kulturministeriet anser problemet for at være alvorligt.

"Krænkelser af ophavsretten er et massivt og stadigt stigende problem – især i videnssamfundet, hvor vi skal leve af samfundets kreative kræfter. Piratkopiering er ikke bare skadeligt for rettighedshaverne, men også for forbrugerne, erhvervslivet og samfundet generelt," lyder det i pressemeddelelsen.

1 Kommentar

Lars Otto Kristensen
13. MARTS 2010
Re: Nyt udvalg mod piratkopiering på nettet

Det er en imponerende ihærdighed, man udfolder, for at opretholde troen paa at man kan forbyde eller regulere ting, enhver teenager kan lave hjemme paa køkkenbordet. I Norge har hjemmebrændt ogsaa været forbudt i snart 100 aar.

Problemer et reelt et valg mellem to frihedsgoder:ejendomsretten (ophavsretten) og privatlivets fred, for en hævdelse af ophavsretten paa omraadet kræver adgang til boligen.

Lad rettighedshaverne løse deres selvskabte problemer selv.

 

Lars Otto Kristensen

Aarhus