Nyt liv til Kreds 1

OPRÅB. Med over 7.000 medlemmer er Kreds 1 den absolut største kreds i Journalistforbundet. Kredsen har derfor et kæmpe potentiale for at markere sig stærkt over for forbundet og medlemmerne.

OPRÅB. Med over 7.000 medlemmer er Kreds 1 den absolut største kreds i Journalistforbundet. Kredsen har derfor et kæmpe potentiale for at markere sig stærkt over for forbundet og medlemmerne. Et potentiale, der i dag kun i ringe omfang bliver foldet ud. På den baggrund er vi en gruppe fagligt aktive, der ønsker en langt mere aktiv, fornyet og slagkraftig Kreds 1.

Kredsen skal for eksempel ikke bare passivt se til, at københavnske betjente i stigende grad lægger hindringer i vejen for, at journalister og fotografer kan give borgerne et retvisende og dækkende billede af begivenhederne i landets hovedstad. Det gælder, uanset om det handler om forholdene på Christiania, eller Ungdomshuset skal ryddes. Her skal Kreds 1 være et proaktivt talerør for kredsens medlemmer.

Alt for mange arbejdspladser i kredsen har mediemedarbejdere ansat, der arbejder uden overenskomst med Journalistforbundet. Det skal vi ikke acceptere stiltiende. Vi skal aktivt arbejde for, at alle bliver omfattet af en godkendt overenskomst og få en dialog i gang med de kolleger, der står udenfor. Kreds 1 er der også for dem.

Et tredje område er de mange medarbejdere, der fra tid til anden skubbes ud af arbejdsmarkedet, når grønthøsteren kører gennem redaktionslokalerne. Her skal Kreds 1 sørge for at samle op og give muligheder for netværk.

Kredsens bestyrelse har stået for flere fine og gode arrangementer i den seneste tid. Vi vil fortsætte den linje. Men der er også et behov for at kommunikere bedre med medlemmerne, så endnu flere opdager og oplever disse arrangementer.

Og så mener vi som udgangspunkt, at fagligt kredsarbejde skal være båret af frivillighed og engagement. Den linje skal vi tilbage til. I de seneste to år har kredsbestyrelsen brugt alt for meget tid på diskussioner om formandshonorering og formalia. At der ydes et formandshonorar i Kreds 1 har historiske årsager, og vi mener ikke, at det skal øges fra det aktuelle niveau. Vi vil først og fremmest bruge pengene på medlemmerne.

Vi håber at se dig og mange andre medlemmer af Kreds 1 til årets generalforsamling 9. marts. /

0 Kommentarer