Nyt klimamagasin vil være sagligt som Economist og kreativt som Vice

Udgiveren ’First Purple Publishing’ har skudt »en fin pose penge« i et nyt printmagasin, som skal hæve barren for klimajournalistikken. »Meget af det, der er i dag, er enten lalleglad jubeljournalistik eller har karakter af informationsformidling,« siger chefredaktør Peter Bjerregaard

Til juli udkommer første udgave af det nye klimamagasin Foresight, som fremover vil udkomme hvert kvartal.

Magasinet har sat sig som mål at samle de bedste danske erfaringer fra den grønne omstilling og formidle dem til resten af verden, fortæller Peter Bjerregaard, der bliver chefredaktør.

»Vi vil give læseren indsigt i, hvad der rører sig inden for klima- og energiområdet. Der mangler et medie, som vil hæve barren for klimajournalistikken. Der er en lang række spørgsmål, som ikke bliver stillet i dag, og en lang række vinkler, som ikke bliver afdækket. Det har vi sat os for at gøre,« siger han.

Peter Bjerregaard kommer fra en stilling som klimaredaktør ved Ræson og højskolelærer ved Grundtvigs Højskole. Tidligere har han blandt andet arbejdet for Mandag Morgen.

Målgruppen er beslutningstagere

Det er den danske udgiver ’First Purple Publishing’, som har kastet penge i klimamagasinet. Præcist hvor mange ved Peter Bjerregaard ikke.

»Men det er en meget generøs ramme – der er en fin pose penge bag,« siger han.

Magasinet bliver på engelsk og vil blandt andet være at finde til Cop-møder, klimakongresser og -konferencer rundt om i verden.

»Grundlæggende kommer magasinet til at være repræsenteret alle de steder, hvor verdens beslutningstagere inden for klima- og energiområdet er,« siger Peter Bjerregaard.

Han mener, at Foresight vil udfylde et behov hos det engelsktalende publikum, der interesserer sig for klimadagsordenen:

»Der mangler et medie inden for klimaområdet, som er lige så sagligt som The Economist og lige så kreativt som Vice eller Wired. Meget af det, der er i dag, er enten lalleglad jubeljournalistik eller har karakter af informationsformidling. Vi skal grave et spadestik dybere. Og gudskelov har vi også ressourcerne til det.«

»Print kan noget særligt«

Peter Bjerregaard selv er sammen med en researcher mediets eneste fastansatte. Men indtil videre er syv-otte freelancejournalister tilknyttet, fortæller han.

»Jeg har været ude og hive fat i en række freelancere, der er noget ved musikken og har en indsigt inden for det her område. Det kræver en vis fagspecifik viden at kunne grave de guldkorn frem, som vi er ude efter,« siger Peter Bjerregaard.

Der kommer mange nye onlinemedier, men sjældent nye printmedier. Hvorfor print?

»Fordi print kan noget særligt. Og fordi print er relevant, når det ikke bare er letflyvende artikler, man vil lave, men historier med en vis dybde. Når jeg selv falder over et rigtig godt magasin, tager jeg det gerne med hjem og stiller det op i reolen derhjemme. Foresight skal også være så godt, at folk tager det med sig,« siger Peter Bjerregaard.

Klimamagasinet bliver gratis og annoncefinansieret. 

2 Kommentarer

john jørgensen
19. APRIL 2016
Klimaet kræver debat og
Klimaet kræver debat og oplysning, f.eks har den dyrkede jord et upåagtet potentiale på ca 50 ppm. Samtidig med at jorden opsuger denne co2 fra atmosfæren, bliver den mere robust og holder på vand og næringsstoffer. Til glæde for grundvand, vandmiljø og natur...
Thorbjørn Rasmussen
18. APRIL 2016
Har klimadebatten brug for et
Har klimadebatten brug for et nyt magasin? Vil det påvirke debatten i en positiv retning? Klimaet kræver handling nu, ikke mere debat.