“Nyt fra EU” – fra EU

Berlingske Tidende fik EU-Kommissionen til at skrive en hel avisside med "Nyt fra EU" gratis. Efter første uge og en opringning fra JOURNALISTEN er EU-Kommissionen igen ude af Berlingskes spalter.

Mandag den 2. april fik læserne af Berlingske Tidende "Nyt fra EU" tilbage. Spalten havde været væk fra erhvervssektionen nogle måneder, og den trofaste læser kunne straks se forskellen.

Teksten var blevet længere, den fyldte næsten en hel side, og så var der ingen byline mere.

"Det var en fejl," erkender erhvervsredaktør Jeppe Duvå øjeblikkeligt.

"Der skulle selvfølgelig være kildeangivelse på," siger han.

Fejlen var uheldig. Det var nemlig ikke en helt almindelig byline, der var glemt. Den ukendte forfatter af "Nyt fra EU" var: "Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark".

Berlingske Tidende indgik for nylig aftalen med Kommissionen, som går ud på, at journalister fra Kommissionens kontor skal lave "Nyt fra EU" hver mandag i Berlingske. Gratis.

Selv om den manglende kildeangivelse var en svipser, så er tillidsmanden på Berlingske Tidende overhovedet ikke tilfreds.

"Den aftale har passeret min personlige grænse," konstaterer Marianne Bom, som ikke vidste noget om de nye skribenter på bladet.

"Jeg foretrækker, at avisen er skrevet og redigeret af uafhængige journalister. Det er læserne bedst tjent med." Tillidsmanden sammenligner aftalen med, at man satte politiet til at skrive, hvad der er sket på politigården.

Erhvervsredaktør Jeppe Duvå: ""Nyt fra EU" er fuldkomment harmløst, ufarligt, neutralt servicestof".

Tidligere blev "Nyt fra EU" lavet af en freelance-journalist, der boede i Bruxelles. Men da hun stoppede omkring årsskiftet, var der ikke "ressourcer" nok til at hyre en ny. Ifølge JOURNALISTENs oplysninger var det ugentlige honorar omkring 3000 kroner.

Den nye "gratis leverance" ligner altså en god aftale for Berlingeren.

Men også for EU-Kommissionen.

 

Traktatens vogter
Kommissionens kontor i Danmark skal nemlig sørge for at informere danske opinionsdannere og danskere i al almindelighed om EU.

"Vi opfylder vores informationsforpligtelse ved at gøre sådan noget som det her. Her kommer vi ud til en stor kreds gennem Berlingske, og det er vi da glade for. Bestemt," siger direktør for det danske Kommissions-kontor, Peter Stub Jørgensen.

Peter Stub Jørgensen har dog et højere formål end information. Han er Romtraktatens vogter. Og med direktørens egne ord betyder det, at "arbejde for europæisk integration". Det er med andre ord ikke neutrale journalister, der skriver "Nyt fra EU" i Berlingske Tidende.

Det ved Peter Stub Jørgensen godt. Men han mener selv, at de informerer objektivt.

"Vi skriver ikke andet end det, vi 100 procent kan stå inde for. Selvfølgelig vil der være en farvning i den udvælgelse, vi foretager, men der er ingen politisk farvning i den ene eller anden retning," forsikrer EU-direktøren.

 

Tilbud til alle
EU-Kommissionens premiere som nyhedsformidler i en dansk avis bar overskriften: "EU styrker kontrol med olieudslip". Herunder følger en lang tekst opdelt i otte mindre tekstbidder. Hver bid er en EU-nyhed.

Erhvervsredaktør Jeppe Duvå vil ikke kommentere indholdet af teksten. Men han understreger, at han kun gik med til aftalen, fordi han mener, der er tale om "rent faktuelle oplysninger".

Erhvervsredaktøren sammenligner den lange tekst med avisens børslister, som også er lavet uden for huset.

Da JOURNALISTEN talte med erhvervsredaktøren første gang, sagde han:

"Hvis det her er en ordning, der skal fortsætte, så er det indlysende, at der ikke er tale om, at EU-kommissionen sidder og laver nyheder i vores avis. Det er klart. Vi kunne ikke drømme om at viderebringe noget, der bare kunne minde om partiske indlæg fra EU eller fra nogen anden institution."

Et par dage efter, om fredagen, ringede Jeppe Duvå tilbage til JOURNALISTEN.

"Vi har vurderet, at vi vil stoppe det. Det har vist sig, at nogen kunne tvivle på, om, det vi bragte, levede op til alle krav om troværdighed. Selv de mest paranoide skal ikke være i tvivl om vores troværdighed," sagde Jeppe Duvå. Han ville ikke sige, hvem der var paranoide.

Og dermed mistede EU-Kommissionen i København sin første store avisaftale. Men der kan komme nye aftaler. Kommissionen forskelsbehandler nemlig ikke, siger direktør Peter Stub Jørgensen.

"De kan bare henvende sig, de kan få nøjagtig samme behandling. Vi forfordeler ikke folk. Vi vil gerne ud med det her."

0 Kommentarer