Nyt DJ-tiltag: Husk at kreditere din kollega

Husk at kreditere, lad være med at underbyde, og giv opgaver videre til den nyuddannede kollega, der skal i gang. Sådan lyder tre hovedpunkter i et dokument, som DJ's ledelse har vedtaget. Det skal styrke fællesskabet i forbundet, siger initiativtager Peter Thornvig

Husker du altid at kreditere din kollega? Det er et af hovedpunkterne i ’Gi’ det lige en tanke’, et nyt arbejdspapir, som DJ's hovedbestyrelse har vedtaget. Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af HB-medlemmerne Peter Thornvig, Iben Danielsen og Maria Becher Trier samt udviklingschef Per Nielsen.

Gruppen har mødtes tre gange, siden den blev nedsat i september 2013 for at undersøge, om DJ havde brug for et kodeks for god tone.

I marts sidste år fremlagde Peter Thornvig et forslag om god tone i DJ. Forslaget vakte stor debat, da journalisten.dk dækkede det. På hovedbestyrelsens seneste møde, den 26.februar, fremlagde arbejdsgruppen sine resultater.

I stedet for et kodeks om god tone har arbejdsgruppen udarbejdet dokumentet ’Gi’ det lige en tanke’. Her handler tre af fire hovedpunkter om, at DJ-medlemmer skal huske at kreditere, ikke skal underbyde arbejde og skal give opgaver videre til den nyuddannede eller arbejdsløse kollega, hvis man selv er et godt sted arbejdsmæssigt. Det sidste punkt er målrettet studiejob, som DJ-medlemmerne skal være opmærksomme på ikke bliver underbetalt eller burde være slået op som almindelige stillinger.

Hovedtanken bag arbejdsdokumentet, som er godkendt af hovedbestyrelsen, er, at det skal være med til at styrke fællesskabet på tværs af faglighederne i DJ.

»Det handler ikke om at tale pænt til hinanden. Helt grundlæggende handler arbejdsdokumentet om at styrke fællesskabet i organisationen. At vi alle kan få mere ud af, at vi giver det en tanke,« siger Peter Thornvig.

Op til medlemmerne

Peter Thornvig peger blandt andet på, at dokumentet kan hjælpe med at sikre både fastansatte og freelancere ”fair vilkår og en kollegial prisdannelse”, hvis medlemmer husker at tjekke DJ’s aftaleskabeloner. I sidste ende er det dog medlemmerne, der afgør, om dokumentet bliver brugt:

»Det her står jo sin vandprøve, når det kommer ud til medlemmerne. Det er medlemmerne, der bestemmer, om det skal blive til noget. Hvis de ikke vil have det, så har vi skudt ved siden af. Hvis de tager det til sig, er det super godt for os alle sammen,« siger Peter Thornvig.

Minimale økonomiske omkostninger

Da debatten kørte tilbage i september, fokuserede flere medlemmer på, at DJ burde bruge penge på andre ting. Men ifølge Peter Thornvig har arbejdsgruppens projekt haft meget få økonomiske omkostninger.

»Vi har ikke brugt ret mange penge. Det har kostet nogle få timers tabt arbejdsfortjeneste, så det er mikroskopisk, hvad det har fyldt i økonomien.«

På spørgsmålet om resultatet fra arbejdsgruppen så har været pengene værd, er Peter Thornvig ikke i tvivl:

»I forhold til det, vi er kommet frem til, så ja. Men der, hvor værdien viser sig, er, når vi ser, om det dur. Vi har startet en proces op for at se, om det kan være noget. Mange gange lykkes det, andre gange ikke. Det afhænger af, om medlemmerne tager det til sig.«

Ingen løftet pegefinger

Arbejdsgruppen har udarbejdet ’Gi’ det lige en tanke’ på baggrund af, hvad DJ allerede havde af dokumenter på området.

»De dokumenter, der allerede fandtes, er ikke operative på samme måde som det, vi nu har sat op. Den væsentligste drivkraft er, at det ikke er en løftet pegefinger, men ment som en kærlig hånd,« forklarer Peter Thornvig.

Han peger på, at der i kraft med, at forbundet vokser og måske kommer til at vokse endnu mere, er et større behov for en styrkelse af de værdier, der går på tværs af grupperne.

»Det her revolutionerer ikke forbundet, men det kan betyde, at vi får et lidt bedre forbund og kan styrke sammenhængskraften,« siger han.

Nu er arbejdsgruppen blevet til en følgegruppe, som skal følge projektet til dørs og få det til at hænge sammen med forbundets øvrige organisationspolitik. Det sker blandt andet ved at mødes med DJ Kommunikation, som skal hjælpe med at eksekvere dokumentet blandt medlemmerne. Peter Thornvig vurderer, at det gerne skal være søsat noget inden sommeren.

»Det er ikke arbejdsgruppens opgave at brede det her ud, men vi vil godt følge med i, hvordan det bliver bredt ud. Der har vi heldigvis nogle super dygtige folk i DJ Kommunikation, som kan hjælpe. Det bliver ikke nogen kæmpe kampagne eller noget med, at hovedbestyrelsen skal sidde og være overdommer. Det handler om, hvordan det bliver grebet an i forhold til at blive eksekveret over for medlemmerne,« slutter Peter Thornvig.

0 Kommentarer