Nyhedstorvet

Mens DR stadig diskuterer, hvordan man kan samle nyhedsredaktionerne i ét hus og forene kræfterne, er TV 2-familien allerede i gang med at høste de første erfaringer. TV 2, Radio 2 og TV 2s Tekst-tv har et tæt nyhedssamarbejde på Kvægtorvet.

Mens DR stadig diskuterer, hvordan man kan samle nyhedsredaktionerne i ét hus og forene kræfterne, er TV 2-familien allerede i gang med at høste de første erfaringer. TV 2, Radio 2 og TV 2s Tekst-tv har et tæt nyhedssamarbejde på Kvægtorvet.

TV 2 Nyhederne den 7. januar klokken 22:
Poul Nyrup Rasmussen er rejst til Færøerne, mens alle venter på Færørapporten. Men det er ikke TV 2s egen udsendte reporter, Gunilla Roijer, der toner frem på skærmen med sin logomikrofon i hånden. Det er Radio 2 Nyhedernes Gitte Hansen, der står på Universitetet i Thorshavn og fægter med både »sin egen« og TV 2s mikrofon foran statsministeren.
»Der var jo planlagt en lang liste over, hvad Nyrup skulle foretage sig. Men det tager længere tid at redigere tv-indslag, så Gunilla Roijer kunne ikke nå at deltage i universitetsmødet. Derfor foreslog hun, at jeg fik en kameramand med, når jeg alligevel lavede et interview til radioen, og spurgte om jeg så ikke kunne holde tv-mikrofonen og lave det til tv også,« fortæller Gitte Hansen begejstret.
Hendes redaktionschef på Radio 2 Nyhederne, Bente Nørkjær, smiler endog meget bredt, da hun husker på sin reaktion den aften:
»Jeg heppede helt vildt, mens hun var på. Det var så fedt at se hende stå der. Endelig fungerede samarbejdet også den anden vej rundt.«
Som regel foregår bevægelsen i det tætte samarbejde mellem Radio 2 Nyhederne og TV 2 Nyhederne modsat. Den 12 mand lille redaktion på radio-nyhederne har siden starten den 1. marts 1997 haft stor gavn af, at også tv-journalisterne leverer indslag til radioens timenyheder, enten direkte fra marken eller når de vender hjem til Kvægtorvet i Odense med interview og reportager.
Ifølge en intern aftale på TV 2 får tv-journalisterne en bonus på 300 kroner pr. radioindslag, de leverer. På samme måde er leverancer til radio-nyhederne blevet indføjet i TV 2s kontrakter med de faste eksterne leverandører, både udlandskorrespondenter og kommentatorer. Og det er et godt udgangspunkt for en småt bemandet og ny radio, forklarer Bente Nørkjær:
»TV 2 hjælper med at trække os ind på motorvejen. Men vi skal selvfølgelig passe på, at de ikke bare kører i overhalingsbanen – vi må selv sørge for at følge med.«

Essensen ligger klar
Overgangen er næsten usynlig. En søjle og en lav reol markerer skillelinien fra TV 2 Nyhedernes redaktionslokale til den lille niche, hvor Radio 2 Nyhedernes nyhedsredaktion holder til. Journalisterne fra det ene medie kan ubesværet snakke med journalisterne fra det andet.
Men den egentlige integration mellem de forskellige nyhedsmedier på Kvægtorvet i Odense ligger i computerne. Det sindrige edb-system gør det muligt for Bente Nørkjær og hendes kolleger at hente »links« fra hele verden – og fra nabo-lokalerne – og transformere dem til computeriserede lydbilleder, der kan gå direkte i æteren.
Samtidig kan Radio 2 Nyhedernes journalister løbende følge med i, hvilke tv-indslag, der er på vej til aftenens nyhedsudsendelser. Hvem, der laver dem. Hvad, der blev brugt som oplæg i morgen-tv. Telefon-listen over kilder. Og så videre. Der er fri og fælles adgang til råstoffet.
»Styrken er, at vi arbejder i det samme edb-system. Vi har så mange forskellige valgmuligheder – hvis for eksempel Christiansborg-redaktionen sender noget til Nyhederne klokken 19, kan vi bare trykke ind på et bestemt signal, og så modtager vi lyden samtidig. Vi sidder i hjertet i hele systemet – lige ved siden af Car-rummet, hvor alle tingene kommer ind – så vi kan bare koble os på og få lyden direkte. Alle steder fra,« siger Bente Nørkjær, der fortæller, at der i praksis også foregår en løbende koordinering af indsatsen:
Allerede om natten planlægger journalisterne på Morgen-tv-Nyhederne deres nyhedsudsendelser. Så når redaktionssekretæren på Radio 2 Nyhederne møder klokken halv fire om morgenen, bliver han eller hun »fodret« med dagens vigtigste avis-nyheder og hvilke historier, morgen-tv har sat i gang.
»Så har vi vores første lag af nyheder parat, som vi arbejder efter,« siger Bente Nørkjær.
De to redaktioner arbejder så tæt sammen, at de kan aftale at dele arbejdet og vinklerne mellem sig. For eksempel at morgen-tvs journalist tager sig af de politiske vinkler, mens Radio 2 Nyhederne går efter case-mulighederne. Og så udveksler man bånd hver halve time.
»I løbet af morgenen arbejder vi i samme rytme, med nyheder hver halve time. Så skriver vi beskeder til hinanden – ‘nu har vi interview med den og den', og ‘vi kører med den og den vinkel'. Igen er fordelen, at vi er tilsluttet det samme edb-system. Det betyder også, at jeg kan gå ind i deres kø og se, hvilke nyheder de har. Måske har de lavet nogle telegrammer, som jeg lige tager og kopierer over i radiokøen, og så kan morgenstudieværten gå i gang med at lave det om til radiosprog. Men essensen af historien ligger der,« siger Bente Nørkjær.

Mentalt radiorum
Når morgenfolket er gået hjem, starter dagvagten med, at Radio 2 Nyhedernes redaktionssekretær deltager i TV 2-Nyhedernes redaktionsmøde. På den måde ved radio-holdet, hvilke nyheder tv-holdet har på bedding. Nyheder, som man eventuelt kan koble sig på.
Det er en stor fordel, fordi redaktionen på Radio 2 Nyhederne er forholdsvis lille. Dagholdet består af en studievært, en redaktionssekretær, en reporter og en tekst-tv-medarbejder. Desuden sidder der en journalist på Christiansborg og en på TV 2s københavnsafdeling på Sortedamssorteringen.
»Hvis vi ved, at 19-Nyhederne om aftenen går efter en bestemt politisk nyhed, så vælger vi ikke at sætte vores politiske reporter på den samme – medmindre det er en vigtig historie, som er knyttet til tiden. Hvis Nyrup udnævner nye ministre klokken 13, sender vi vores egen journalist. Men der kan sagtens være historier, hvor der ikke er nogen grund til at sætte to mand på, og så lader vi vores journalist lave noget andet,« fortæller Bente Nørkjær.
»Når Anders Bertelsen fra TV 2 skal over og dække RiBus-retssagen, prioriterer vi ikke at dække den. I stedet laver vi en aftale med ham om, at lige så snart dommen er faldet, ringer han til os og går på ‘live' i vores nyhedsudsendelse. Det kan han godt klare, for han skal først på tv med sin historie klokken 19.«
Han kan også godt klare at skifte mellem to forskellige medier?
»I begyndelsen var det lidt vanskeligt, det er jo et andet sprog, men jeg synes, at det går godt nu«, siger Bente Nørkjær. Og den vurdering støttes af de andre journalister på Radio 2 Nyhederne, der fortæller, at de i starten har skullet »albue« sig ind på tv-folket:
»Det handler om at få åbnet et mentalt radiorum hos TV 2-journalisterne. Når de først én gang har leveret til os, begynder de at komme selv. Både med forslag og for at se, om vi har noget, de kan bruge,« siger studievært på Radio 2, Anette Faaborg.
På en normal arbejdsdag på Kvægtorvet fungerer samarbejdet i bølger. Et meget tæt samarbejde med morgen-tv. I løbet af dagen skilles vejene, medmindre der sker noget »dramatisk«, som for eksempel en vigtig domfældelse.
I de tidlige eftermiddagsudsendelser er der typisk indslag fra TV 2s udlandskorrespondenter, og sidst på eftermiddagen begynder der at komme leverancer fra TV 2-indland i forbindelse med deres indslag til 19-Nyhederne.
Ifølge en særaftale mellem TV 2 og Radio 2 Nyhederne kan Nyhederne gemme en særlig god solohistorie, så Radio 2 Nyhederne ikke må bruge den før i deres sidste udsendelse klokken 18. På den måde er der ikke andre medier, der kan nå at løbe med den.
»Vi har altid deres tophistorie med i vores sidste udsendelse. De benytter sig af muligheden for at spotte deres indslag – de giver os den, og så ryger den også ud på tekst-tv med en pejling, der siger ‘se med i Nyhederne klokken 19'. Med andre ord forsøger vi at lave en nyhedscirkel, der kører rundt i flere forskellige medier inden for vores egen ‘familie',« fortæller Bente Nørkjær, som i øvrigt 1. maj skifter familie. Her bliver hun redaktør på DRs Københavns Radio.

Nyheds-teasere
Ole Kolster er en af de TV 2-journalister, der jævnligt leverer indslag til radioen. 15 indslag er det blevet til i løbet af Radio 2s første år. Han synes ikke, det går ud over tv-arbejdet. Nærmest tværtimod:
»Det skrøbelige er tiden. På den anden side tager det kun 10 minutter at skrive sådan en speak, og jeg føler i virkeligheden, at det skærper mig. Du vinkler dit tv-indslag allerede der,« siger Ole Kolster og fortsætter:
»Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke må tage fokus fra tv-indslaget. Men alle, der har prøvet det, syntes, det var sjovt at lave de der 30 sekunder og indtelefonere dem til radio. Og hvis man alligevel er ude, vil man jo gerne bruge sin historie så mange steder som muligt,« siger Ole Kolster, der først og fremmest betragter sine radio-indslag som teasere til tv-nyhederne klokken 19. Så betyder den særlige bonus-aflønning mindre.
En TV 2-journalist kan levere live-indslag fra den mark, han eller hun er ude på. Men det sker lige så ofte, at en medarbejder fra TV 2 kommer tilbage med et interview, der har forbindelse til en historie, som Radio 2 Nyhederne har kørt hele eftermiddagen.
»Så kan vi få den ‘sync' (interview-bid, red.) af dem, inden de går i gang med at redigere deres indslag til 19-Nyhederne. Og så har vi den at arbejde videre med,« fortæller Bente Nørkjær.
Det kan de godt nå?
»De giver os bare båndet og siger: ‘der er et interview med borgmesteren cirka så mange minutter henne', så spoler vi hen, indspiller hele molevitten og redigerer det.«
Kan jeres vinkel på sådan et interview ikke risikere at være anderledes end tv-journalistens?
»Interviewet er jo bygget op om de spørgsmål, TV 2-journalisten har stillet. Vi går ikke ind og misbruger det. På den måde fejler etikken ikke noget. Det er jo heller ikke komplicerede historier – det er de nyhedshistorier, der ligger lige for. Og vi clearer med journalisten, inden vi bringer det, så vi ikke går ind og bryder nogle aftaler, han eventuelt har lavet med kilden. Mere kompliceret er det ikke – vi sidder jo tæt sammen og kan tale med hinanden.«

Fælles vinkel
Den 1. februar overtog Radio 2 Nyhederne ansvaret for TV 2s tekst-tv. En medarbejder er ansat til udelukkende at fodre det nytilkomne medie med alt relevant – stoffet hentes fra udlandsredaktionen, Ritzau, og Nyhederne på morgen-tv, TV 2 og Radio 2. Inden telegrammet bliver lagt ud til seeren, bliver det godkendt af redaktionssekretæren på Radio 2 Nyhederne.
Med tekst-tv inde i billedet er der føjet endnu et led til den række af medier, der har samme referenceramme.
Da der blev udskrevet valg, bragte Radio 2 Nyhederne et indslag, som blandt andet fortalte, at man samme aften kunne se en politisk duel på TV 2. Det røg videre til tekst-tv, hvorfra programredaktionen hentede den og brugte den i dagens programannoncering.
Men med det tætte samarbejde fra årle morgen bliver det en forholdsvis snæver gruppe mennesker, der allerede tidligt på dagen fastlægger, hvilken vinkel flere forskellige medier vil anlægge på aktuelle emner.
»I dag er nyheder fælleseje. De fleste historier kører hele dagen, og det interessante er, hvilken vinkel de får. Og det er klart, at vores nyhedsbillede minder om nyhedsbilledet på TV 2. Selv om vi har mange andre nyheder i løbet af dagen, minder de centrale historier om hinanden,« siger Bente Nørkjær.
Også vinklen?
»Ja, det er klart. Det skrøbelige er, at vi er så afhængige af hinandens nyhedsbillede. Men sådan er det jo nødvendigvis.«

0 Kommentarer