Nyhedsrapport halter på fotosiden

PRESSEFOTO. Den nye version af Anker Brink Lunds rapport "Hvor kommer nyhederne fra?" indeholder, som noget nyt i forhold til 1999-udgaven, også et kapitel om avisernes billeder. Dette afsnit holder imidlertid ikke samme høje videnskabelige niveau som resten af bogen.

PRESSEFOTO. Den nye version af Anker Brink Lunds rapport "Hvor kommer nyhederne fra?" indeholder, som noget nyt i forhold til 1999-udgaven, også et kapitel om avisernes billeder. Dette afsnit holder imidlertid ikke samme høje videnskabelige niveau som resten af bogen.

Først og fremmest savnes det læserfokus, som ellers udmærker undersøgelsen. Forfatterne overser – eller vælger at negligere – det faktum, at pressefotografiets vigtigste opgave er at formidle historien sammen med tekstelementerne, ikke mindst overskriften. Kun billedtekstens betydning bliver sporadisk omtalt. Ugens pressefotos behandles i stedet som frit i luften svævende fænomener.

Dette er en svaghed i præmissen, der blandt andet leder til en kåring af et grafisk flot, men indholdsmæssigt ligegyldigt foto til ugens bedste. Tykke mennesker på kunstudstilling, siger billedet, og den nødtørftige kobling til historiens indhold skal findes i billed-teksten, her især et primitivt og særdeles søgt ordspil ("Det gik skævt").

Allerede i redegørelsen for vurderingsgrundlaget ryger afsnittet af sporet, idet der tages udgangspunkt i en 19 år gammel bog indeholdende Henrik Saxgrens personlige og subjektive (men i øvrigt meget fornuftige) meninger om, hvad der gør et pressefoto godt.

Efter min mening burde man have lagt meget mere vægt på Søren Pagters omfattende arbejde siden 2004, hvor han blandt andet påviser, hvor centralt det er, at læserne kan koble billedet til historien – og for eksempel Niels Heies artikler om samme emne.

Begge findes grundigt dokumenteret på Medie- og Journalisthøjskolens forskellige websites.
Lisbeth Thorlacius og hendes anonyme "jury" har i stedet arrangeret deres egen lille fotokonkurrence, og udfaldet bliver da også lige så virkeligheds- og læserfjernt, som det i efterhånden nogle år har været tilfældet for Årets Presse­foto.

– Ole Munk, designkonsulent

0 Kommentarer