Nyhedshunden bjæffer stadig i lokale medier

Redaktører på både lokale tv-stationer, dagblade og ugeblade mener stadig, at den traditionelle nyhedshund er den absolut vigtigste rolle.

Redaktører på både lokale tv-stationer, dagblade og ugeblade mener stadig, at den traditionelle nyhedshund er den absolut vigtigste rolle.

 

Nyhedstrekanten er populær på lokale redaktioner i Danmark. Fire ud af fem redaktører er overbeviste om, at den klassiske rolle som nyhedshund er den absolut vigtigste. Det viser en undersøgelse, som 'UPDATE center for Journalistisk kompetenceudvikling' har foretaget.

Undersøgelsens resultat vækker genklang hos en lokalredaktør fra Fyn.
»Vi er i skarp konkurrence med andre lokale medier, og hvis vi kan tørre dem i en nyhed, så giver det da noget journalistisk stolthed. Samtidig er det nyhedshunden, som får adrenalinet i kog, og som tænder os fagligt,« forklarer Torsten Cilleborg, lokalredaktør på Faaborg-redaktionen på Fyns Amts Avis.

Selv om der findes en fælles begejstring for nyhedshunden på radio- og tv-stationer, dagblade og ugeaviser, så er der delte meninger om de andre roller.

Radio- og tv-stationerne og dagbladene regner også vagthunden, jagthunden, opinionslederen og rollen som igangsætter af lokale spørgsmål som helt afgørende for en redaktion.

Markant anderledes ser det ud for ugeaviserne. Færre end hver fjerde mener, at de ovenstående klassiske roller er af afgørende betydning. Halvdelen af ugeavisredaktørerne mener til gengæld, at rollen som diskussionsplatform for borgerne er meget vigtig.

Rollen som 'hjælper', der tilbyder borgerne forskellige serviceinformationer, er den mindst vigtige af de 10 mulige roller for de lokale medier.

Torsten Cilleborg, der selv er lokalredaktør på et dagblad, er ikke helt enig med lokalredaktørerne på ugeaviserne.

»Det er lige så vigtigt at viderebringe serviceinformationer, som det er at være nyhedshund. Det er bare ikke lige så spændende for journalisterne,« siger han.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra 32 redaktionelle chefer for lokale dagblade, tv- og radiostationer og 46 ugebladsredaktører.
Besvarelsesprocenten for dagbladene og tv- og radiostationerne er 71 procent og 20,3 procent for ugeaviserne.

0 Kommentarer