search

Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

DJ's magasin om kommunikation bliver måske erstattet af et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal både rekruttere til forbundet og sikre at DJ snakker til sine kommunikationsmedlemmer oftere, siger Lars Werge. Journalistikken skal fagbladet Journalisten tage sig af.

DJ's magasin om kommunikation bliver måske erstattet af et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal både rekruttere til forbundet og sikre at DJ snakker til sine kommunikationsmedlemmer oftere, siger Lars Werge. Journalistikken skal fagbladet Journalisten tage sig af.

Ledelsen i Dansk Journalistforbund lægger op til store forandringer i forbundets kommunikation til omverdenen. Fagbladet Journalisten skal skære hver fjerde udgivelse, og magasinet om kommunikation, Magasin K, bliver måske helt nedlagt. Pengene skal i stedet bruges til et nyhedsbrev.

»Magasin K var en forsøgsordning, der nu har kørt i fire år. Magasinet er godt, lyder det på tilbagemeldingerne, men for at Magasin K skulle have den ønskede effekt, skulle man gøre det tykkere og udgive det oftere – og det har vi ikke råd til,« siger Lars Werge til Journalisten.dk.

Magasin K bliver udgivet fire gange om året, men det ser ud til, at den næste nummer bliver det sidste. Magasinet har været en del af DJ's strategi for at slå igennem på kommunikationsområdet, både for at sætte dagsorden, men også for at gøre DJ til en vægtig kilde, når der skal laves journalistik om kommunikation.

»Vi havde en ambition om at lave mindst én historie i hvert nummer, der kunne slå igennem. Det oplevede vi for eksempel med historien om, hvordan man som firma skal reagere, når Kaare Quist fra forbrugerprogrammet Kontant ringer – den skabte stor debat i kommunikationskredse, så på den led er ambitionen opfyldt,« siger Lars Werge.

Men Magasin K udkom for sjældent, mener han.

»Nyhedsbrevet skal være mere tilstedeværende, end Magasin K er. Det har været nærværende, men kun fire gange om året. Man oplever mere nærvær, jo oftere man kommunikerer, og nyhedsbrevet vil også give en anden slags nærvær, da det kommer elektronisk. Vi opgiver dog ikke at udgive tryksager om kommunikationsområdet her og nu, men det bliver i hvert fald ikke en fast udgivelser. Man kunne godt forestille sig specialudgivelser for eksempel op til studiestart på kommunikationsuddannelserne.«

Pengene fra Magasin K skal gå til en ny medarbejder i kommunikationsafdelingen, der skal stå for nyhedsbrevet. Der bliver lagt vægt på, at nyhedsbrevet skal være med til at rekruttere nye medlemmer til forbundet ved blandt andet at skrive om, hvad DJ har at tilbyde. Der skal stadig være artikler, men, siger Lars Werge, »journalistisk behandling af stoffet kan de få i fagbladet Journalisten, der også dækker også kommunikationsområdet.«

DJ's ledelse har kastet nyhedsbrevet op i luften, og det bliver op til Hovedbestyrelsen og DJ's kommunikationsafdeling, hvordan det lander. Man skæver både til almindelige nyhedsbreve, men også helt andre konstellationer, for eksempel Kommunikationsforum.dk. Kommunikationsforum har mere form af et socialt netværk med artikler og blogs, men siden udkommer også med et nyhedsbrev.

I indstillingen skriver Dj's ledelse dog, at nyhedsbrevet skal være "state of the art" i dansk kommunikation.

»Det betyder, det skal være godt,« siger Lars Werge og smiler.

»Men det betyder også, at det meget gerne må være orienteret mod tablets og smartphones. Der står også i oplægget til en ny strategi for fagbladet Journalisten, at vi skal se på mulighederne for nye medier. Den teknik, der skal ind på redaktionen i forhold til at introducere Journalisten på tabletuniverset, skal også stilles til rådighed for resten af huset.«

Kommentarer
10
Jakob Johansen
15.11.11 13:30
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

"Der bliver lagt vægt på, at nyhedsbrevet skal være med til at rekruttere nye medlemmer til forbundet ved blandt andet at skrive om, hvad DJ har at tilbyde."

Det ser jeg frem til, for som kommunikatør i provinsen har jeg efterhånden meget svært ved at se, hvad DJ overhovedet har at tilbyde mig.

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
15.11.11 15:42
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Det er tydeligt, ledelsen i DJ ikke tør fat i nældens rod, nemlig at DJ som andre organisationer har brug for at kunne kommunikere med sine medlemmer om relevante emner. Vi er fanget i frihedsbrev-fælden. Vi har givet Journalistens redaktion ret til at skrive, hvad den vil, hvilket er meget ædelt. Men DJ's behov imødekommes ikke. Det faglige stof er efter min mening alt for ringe repræsenteret. Løsningen er nogle grå eller lyserøde sider i Journalisten, som DJ's kommunikationsafdeling kan råde frit over. I resten af bladet kan redaktionen så boltre sig og være vagthund, hvilket også er en stor kvalitet.

En blad-bestyrelse, valgt på delegeretmødet, kunne også være en god ting.

Om der skal bruges 700.000 kr. på at hverve studerende og 250.000 kr. på et tablet-univers? Det virker voldsomt, når DJ allerede ikke overholder sine egne økonomi-regler og bruger løs af strejkekassens afkast til driften...

 

Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
15.11.11 20:52
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Det er tydeligt, at du står mutters alene med dine forældede holdninger om DJ. Gud ske tak og lov for det. Hvem fanden gider læse lyserøde sider fra DJ's kommunikationsafdeling. Det lyder rockerkedeligt. DJ's behov er tilfredse medlemmer. Journalisten er et af Danmarks bedste fagblade og det giver tilfredse medlemmer. Hvorfor dog lave om på det. En bladbestyrelse vorherre bevares. Vågn op.

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
15.11.11 21:47
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Jeg finder forslaget om at have et selvstændig K-blad på nettet fremragende. Kommunikation - når den er bedst - handler om dialog, hvor nettet både kan tilbyde noget dynamisk og det der med diskussionen/dialogen.

Jeg vil så komme med et stort ønkse til den kommende redaktion, nemlig at man får fat i væsentlige emner og sørge for en god faglig diskusion - der skal distancere sig fra K-forum.dk i en håndværksmæssig, etisk og fag-faglig retning.

Det håndværksmæssige fordi diskussionerne på K-forum kører på et teoretisk plan; vi skal have diskussionerne ned i gulvhøjde.  Etisk fordi K-forum ikke ænser hvad etik er for noget; vi skal have etikken med så borgerne bliver omdrejningspunktet. Fag-faglig, fordi kommunikationsområdet i den grad mangler en faglighed, hvor man også skal se på organiseringen. (det er efter min bedste overbevisning bydende nødvendigt med journalister i ledelserne og en mere udbredt brug af frihedsbreve.)

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
18.11.11 14:48
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Hej  Søren.

 Det behøver ikke blive kedeligt. Der er trods alt dygtige journalister i kommunikationsafdelingen. Og hvis du får fat i f.eks. Dansk Magisterforenings blad, vil du kunne se masser af godt fagligt stof der. Det kan lade sig gøre.

Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
18.11.11 17:52
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Hej Finn Arne

Vi bliver nok ikke enige. At udskifte sider fra Journalistens uahængige redaktion med lyserøde sider fra DJ's kommunikationafdelinge er bare ikke på top 100 over min to do-liste. Jeg tvivler på, der høstes en gevinst.

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
23.11.11 08:32
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K
Hvad ved du om isbryderordningen for højtuddannede ledige? Hvad der sker af ændringer i efterlønsordningen? Hvad der sker i ændringen af ordningen for ledige med selvstændig bibeskæftigelse? Hvilke grupper i forbundet, der giver støtte til Freelanceforum? Og så videre. Der er masser af emner. Nogle af dem dækkes kun på nettet, og her mangler der tit grafik. Og ingen siger, man skal skære i den fri journalistik. Bladet kunne jo blive tykkere.
Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
23.11.11 09:46
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Hvad ved du om isbryderordningen for højtuddannede ledige? Hvad der sker af ændringer i efterlønsordningen? Hvad der sker i ændringen af ordningen for ledige med selvstændig bibeskæftigelse? Hvilke grupper i forbundet, der giver støtte til Freelanceforum?

Fanfuckingtastiske eksempler Finn Arne. Jeg tror, at lidt over 99,9 procent af DJ's medlemmer finder ovenstående hamrende uinteressant at læse om i et fagblad ift hvad der skrives om i dag. Hvis du vil vide noget om ændringerne af efterlønsordningen, så kan du vel finde frem til det selv. Det er jo ikke som om, det er statshemmeligheder.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
23.11.11 10:19
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

@ Søren Thomsen

"Jeg tror, at lidt over 99,9 procent....." 

 Måske skulle du lige grave lidt i vilkårene for forbundets medlemmer, inden du kaster dig ud fra 10 meter-vippen.  

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
24.11.11 11:29
Re: Nyhedsbrev skal erstatte Magasin K

Finn Arne Hansen skriver bl.a. følgende: "... når DJ allerede ikke overholder sine egne økonomi-regler og bruger løs af strejkekassens afkast til driften... ". Men det gør vi jo netop, overholder egne økonomi-regler. Og derfor kan vi bruge renteafkast til drift.

Hvor klogt det er, diskuterer vi løbende. Også som led i den store fremtidsstrategi (se styret kommunikation på www.journalistforbundet.dk) for DJ Medier & Kommunikation. Finn Arne Hansen har en pointe i, at det i længden er sundest, hvis driften går i nul. På den anden side kan man så diskutere, om ikke netop renteafkast på forbundets investeringer kan bruges til ny satsninger, og dermed kan man diskutere, hvad der er drift, og hvad der er særlige satsninger.

Med venlig hilsen

VILLY DALL, medlem af HB

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen