Nyhedsavisen fyrer otte medarbejdere

Nyhedsavisen fyrer otte medarbejdere i dag fredag.

Nyhedsavisen fyrer otte medarbejdere i dag fredag.

Medarbejderne har svaret igen med at nedlægge arbejdet i protest over, at deres tillidsmænd fik mundkurv på og derfor ikke kunne drøfte, hvordan de kunne finde alternative løsninger til fyringerne med deres kollegaer.

Chefredaktør David Trads forklarer fyringerne med, at avisen har fået flere annoncer og derfor er der brug for færre journalister til at fylde siderne.

"På godt to måneder sidste år gik vi fra at være til at være 160 medarbejdere. Nu går vi så til at være 152. Det er det vi kalder en naturlig tilpasning. Sagen er enkel. Vi sælger i dag flere annoncer, og derfor har vi simpelthen brug for at producere færre redaktionelle sider," siger David Trads.

Chefredaktør David Trads ønsker ikke at udtale sig yderligere omkring fyringerne eller om, hvorfor tillidsmændene har fået mundkurv på.

Forud for fyringerne har der ifølge Dansk Journalistforbund udspillet sig et dramatisk forløb bag kulisserne. Ledelsen orienterede tillidsrepræsentanterne om de påtænkte fyringer, 14 dage forinden ledelsen havde tænkt sig at gennemføe fyringerne i midten af næste uge.

Samtidig forlangte ledelsen, at tillidsrepræsentanterne fik tavshedspligt om de kommende fyringer.

"Tavshedspligten har gjort, at vi ikke har kunnet diskutere fyringer med vores kollegaer. Vi har ikke reelt kunnet undersøge mulighederne for at lave fratrædelsesordninger eller deltidsordninger," siger tillidsmand Mia Christensen.

På et fagligt fællesudvalgsmøde torsdag eftermiddag protesterede Dansk Journalistforbund (DJ) sammen med tillidsrepræsentanterne over den pålagte tavshedspligt, men ledelsen på Nyhedsavisen fastholdte ifølge DJ kravet om tavshedspligt.

"En total tavshedpligt overfor tillidsrepræsentanterne betyder i den situation, at de reelt ikke har mulighed for at repræsentere de kollegaer, der har valgt dem," siger Hans Jørgen Dybro.

Fredag morgen sendte Dansk Journalistforbund en mail til sine medlemmer ansat på Nyhedsavisen. I mailen fik medlemmerne at vide, at tillidsrepræsentanterne og DJ på grund af tavshedspligten har trukket sig ud af de planlagte forhandlinger med ledelsen.

En halv time efter mailen var sendt, fremrykkede ledelsen de planlagte fyringer og fyrede otte medarbejdere. Det skete næsten en uge, før overenskomsten tillader det.

De resterende medarbejdere nedlagde derefter arbejdet og udsendte en fælles udtalelse, hvori de udtrykker deres utilfredshed med, at tillidsrepræsentanterne er blevet forhindret i at afhjælpe konsekvenserne af fyringerne.

"Vi finder det uacceptabelt, at tillidsrepræsentanterne på den måde er sat uden for indflydelse, og ikke har kunnet varetage medarbejdernes interesser bedst muligt. Det har således ikke været muligt at forhindre opsigelserne f.eks. ved frivilling aftrædelse," står der blandt andet.

Dansk Journalistforbund har opfordret sine medlemmer til at genoptage arbejdet, fordi arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig. For at afklare sagen, indkalder Journalistforbundet nu indkalde et fagligt fællesudvalg, som skal fungere som voldgiftsret i sagen.

Børsens online avis har allerede skrevet om, at mellem 10 og femten medarbejdere i forvejen er sivet fra avisen, og i begyndelsen af maj blev internetchef Kristoffer Gravgaard fyret.

1 Kommentar

Lene Rimestad
25. MAJ 2007
For hver fyret journalist, kommer der mindst to pr-medarbejdere

Se nu f.eks. denne ganske lærerige historie fra magasinet Limited Edition, om hvordan Microsoft researcher på journalister, inden deres folk taler med dem.

 

Med venlig hilsen

Lene Rimestad