Nyhedsavisen forventer underskud i 2008

Nyhedsavisens længe ventede regnskab viser, at der var et underskud på 335 millioner kroner i 2007. Ledelsen forventer også, at regnskabet for 2008 vil komme ud med røde tal på bundlinjen. (opdateres)

Nyhedsavisens længe ventede regnskab viser, at der var et underskud på 335 millioner kroner i 2007. Ledelsen forventer også, at regnskabet for 2008 vil komme ud med røde tal på bundlinjen. (opdateres)

Revisoren har endelig sat sin underskrift på Nyhedsavisens årsregnskab. Men resultatet for 2007 er ikke tilfredsstillende, og heller ikke i 2008 forventes Nyhedsavisen at give overskud.

"Det ordinære resultat efter skat udgør minus 335 mio. kroner. Resultatet svarer ikke til selskabets forventninger og anses, af ledelsen, derfor for ikke tilfredsstillende," står der i regnskabet.

Forventningerne i regnskabet til år 2008 er heller ikke videre optimistiske.

»Det er selskabets forventning, at resultatet for 2008 ligeledes vil blive negativt, men klart forbedret i forhold til 2007. Det forventes, at selskabet vil være tæt på break-even inden årets udgang.«

Nyhedsavisens ledelse forventer dog, at indtjeningen bliver forbedret i løbet af 2008.

»Budgettet for andet halvår 2008 bygger på en forventning om fortsat kraftig salgsvækst, hvilket er ambitiøst set i lyset af den dynamiske situation på det danske avismarked, men selskabets direktion og bestyrelse anser de indarbejdede forudsætninger for realistiske og opnåelige.«

Regnskabet er udarbejdet i forventning om, at der vil blive tilført kapital til selskabet fra Draper Fischer Jurvetson og Morten Lund og ML Medie ApS.

I revisionspåtegningen skriver selskabets revisorer:

»Uden at det har påvirket vores konklusion, henviser vi til ledelsesberetningens afsnit om kapitalforhold, hvori ledelsen redegør for, at der er opnået tilsagn om tilførsel af likviditet i overensstemmelse med det udarbejdede budget for 2008, men at der knytter sig usikkerhed til, om budgettet for 2008 kan nås og dermed selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at budgettet for 2008 er realistisk og opnåeligt, og at den fornødne likviditet frem til udgangen af 2008 derfor er til rådighed, og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.«

 

0 Kommentarer