Nyheder på tilbud

Internettet har gjort det nemt at tjene penge på at citere andre medier. Det er godt for nyhedsbureauet Newspaq, der konkurrerer på lave lønninger og citathistorier skrevet af studentermedhjælpere. Men det er skidt for branchen, mener Journalistforbundet.

Internettet har gjort det nemt at tjene penge på at citere andre medier. Det er godt for nyhedsbureauet Newspaq, der konkurrerer på lave lønninger og citathistorier skrevet af studentermedhjælpere. Men det er skidt for branchen, mener Journalistforbundet.

CITAT. Find nyhederne med få museklik, skriv dem om, og send dem videre til nye læsere. Mod betaling.
Den hurtige strøm af nyheder på internettet har gjort det nemt at lave en forretning på at finde og omskrive nyheder til citathistorier. Det har man også opdaget hos A-Pressens nyhedsbureau, Newspaq. Med en bemanding på 14 journalister og seks studentermedhjælpere leverer nyhedsbureauet nyheder til hovedsageligt fagbevægelsens egne medier samt til en række kommercielle radio- og tv-stationer. Salgsargumentet er prisen. "Med flere kunder til hver enkelt tjeneste kan vi levere kvalitetsnyheder til konkurrencedygtige priser," lyder det på Newspaqs hjemmeside.

Journalisten har set nærmere på historierne fra Newspaq. En optælling af en uges samlede arbejde leveret til netavisen Avisen.dk, der også er ejet af A-Pressen, viser, at bureauet citerer flittigt fra andre mediers nyheder. Ud af i alt 277 historier var 158 citathistorier, mens 119 var egenproducerede historier, hvor redaktionen selv havde talt med mindst én kilde.

Det resultat overrasker ikke chefjurist hos Dansk Journalistforbund Anne Louise Schelin. Hun ser internetbaserede nyhedsmedier som Newspaq som et resultat af, at internettet har gjort det nemt at tjene penge på at finde nyhedshistorier og forvandle dem til salgbare citathistorier. Hendes konklusion er derfor klar:
»De rider på ryggen af, at der findes så megen tilgængelig information på internettet, så man uden at have den store stab kan basere sin virksomhed på andre mediers stof med nogle nødvendige ændringer og omskrivninger,« siger Anne Louise Schelin.

Newspaq fik i januar sidste år ny chefredaktør, da tidligere redaktionschef på Nyhedsavisen Kristoffer Gravgaard blev ansat til at forvandle det fra et citatbureau, der afskrev andre mediers nyheder, til et nyhedsbureau. Det er Kristoffer Gravgaards mål at skabe et nyhedsbureau, der skal fokusere på nichetjenester og indhold til internetmedier. Han skønner, at redaktionen bruger omkring 80 procent af sine redaktionelle kræfter på at lave egne, selvstændige nyhedshistorier. Alligevel advarer han imod at konkludere, at medarbejderne resten af tiden blot afskriver andre medier.
»Mere end 20 procent af historierne bygger sikkert på andre nyhedsmedier, men det er, fordi det tager markant kortere tid at lave dem frem for at lave egne historier,« siger Kristoffer Gravgaard, der afviser Journalistens optælling, idet han ikke finder den dækkende.

Derimod mener han, at Newspaq har en knivskarp praksis med klar kildehenvisning, hvis en historie er baseret på citater fra andre medier. Den praksis er ikke udbredt i dansk presse, mener han.
Oliver Batchelor er en af de journalister, der på sine dagvagter laver selvstændige nyhedshistorier. Men når han møder til aften- og weekendvagter, er det primært andre mediers historier, han må bruge tiden på, fortæller han:
»Jeg skriver omkring to historier i timen. Det er ofte store historier fra andre medier, hvor vi selv ringer til kilderne for at få egne citater hjem.«

Det billede nikker hans chefredaktør genkendende til, men forklarer samtidig:
»Der bliver lavet mere selvstændig journalistik i dagstimerne end på ydertidspunkterne, og kvalitetsambitionerne for dækningen på ydertidspunkterne er at sikre, at kunderne får historier om de begivenheder, der finder sted.«

Der bliver ikke talt med kilder, når Newspaqs seks studentermedhjælpere er på vagt. Hver morgen møder to studerende klokken 6.00 for at skrive citathistorier til kunder som MSN, Avisen.dk og fagbevægelsen. Vagterne er delt op i 'citatvagter', hvor der citeres udenrigs-, indlands- og politikstof, samt 'avisvagter', hvor der citeres seneste nyt om kendisser.
Gossipstof om de kendte er eftertragtet hos kunderne. Det fremgår af ledelsens krav om at levere 15 citathistorier på en vagt.

Redaktionschef på Newspaq Betinne Romme Andersen forklarer, at Newspaq bevidst har valgt at bruge redaktionsassistenter til at lave rene citathistorier, fordi ledelsen ikke vil kunne få sine uddannede journalister til at bruge en hel dag på det. Men det handler ikke kun om faglig stolthed, erkender hun:
»Økonomien i vores kundeaftaler er jo nok ikke så god, at vi kan have uddannede journalister til at lave citathistorier.«
Den tolkning bekræfter Kristoffer Gravgaard:
»Der er en stor del af dét at drive et nyhedsbureau, hvor det er spild af kræfter at bruge uddannede journalister til at lave det, for her kan redaktionsassistenter lige så godt hjælpe til. Den blanding giver en ret effektiv arbejdsgang,« siger chefredaktøren.

Økonomien på Newspaq er heller ikke til høje lønninger til de 14 journalister. Den månedlige grundløn er 24.800 kroner, mens den månedlige gennemsnitsløn på 31.675 kroner er den næstlaveste i Kreds 1, ifølge Dansk Journalistforbund. Medarbejdernes genetillæg for at møde klokken 4.00 og 5.30 på morgenvagter er for de flestes vedkommende 2.500 kroner om måneden, fortæller Kristoffer Gravgaard. De nye tidlige mødetider blev pålagt, da Newspaq i marts begyndte at levere timenyheder til 19 lokalradioer.

Mens Newspaq-redaktionen taler med kilder og citerer medier, sætter Journalistforbundets chefjurist, Anne Louise Schelin, ord på konsekvensen af de lempelige regler for genbrug af andre mediers nyheder:
»Det ender med en udhulning af markedet, som gør det vanskeligere for seriøse medier at få penge til at levere den kvalitetsjournalistik, som andre medier nasser på. Det betyder, at fødekæden tørrer ud.« •

• Sådan gjorde vi:
Journalisten har optalt samtlige nyhedshistorier på Avisen.dk i uge 24 i 2008. Alle nyhedshistorier på Avisen.dk bliver i øjeblikket leveret af Newspaq, og netavisen er en af nyhedsbureauets største kunder af nyheder til internettet.
Som sammenligningsgrundlag har vi optalt samtlige nyhedshistorier fra Ritzau Net i uge 24. Ritzau Net er Ritzaus pakke til nyhedssites på internettet samt radiostationer.
I alle optællingerne er nyhedshistorier, hvor nyhedsbureauet selv har talt med den bærende citerede kilde, regnet som egenproducerede.
I tvivlstilfælde er nyhedshistorien ligeledes medregnet som egenproduceret.

Journalistens optælling i uge 24

Avisen.dk
Citathistorier: 158
Egenproducerede historier: 119

Ritzau Net
Citathistorier: 68
Egenproducerede historier: 351

 

 

1 Kommentar

Kristoffer Gravgaard
15. NOVEMBER 2009
Re: Nyheder på tilbud

Efter Journalisten har offentliggjort denne historie indrykkede Journalistforbundet nedenstående debatindlæg i Journalisten.

Utilsigtet kritik af Newspaq

Vh

Kristoffer Gravgaard / Nyhedsbureauet Newspaq