Nye uddannelser – nye vedtægter

Selveste formålsparagraffen ændret for at give plads til blandt andre RUC og Odense.

Selveste formålsparagraffen ændret for at give plads til blandt andre RUC og Odense.

Klip! Hvis man lyttede rigtigt godt efter, kunne lyden af en arbejdende saks høres på delegeretmødet under punkt 8. Her fik hovedbestyrelsen uden den store debat gennemført ændringer af formålsparagraffen, der reelt betyder, at navlestrengen mellem DJH og DJ er blevet klippet over.
»Virkeligheden er en anden i dag,« motiverede næstformand Christian Kierkegaard forslaget, der betyder, at Kierkegaard og kollegerne i HB fremover ikke specifikt skal »støtte og styrke« DJH, men derimod »uddannelserne af medarbejdere til medierne« bredt.
Mange nye medlemmer rekrutteres allerede i dag fra andre skoler end betonen på Oluf Palmes Allé i Århus, og næstformanden påpegede, at udviklingen skærpes, når Odense og RUC til sommer melder sig på banen. Uddannelser, som DJ ønsker indflydelse
på.
»Vi skal aktivt arbejde på at sikre de bedst mulige uddannelser inden for vort område – og denne aktivitet skal ske i forhold til de uddannelser, der findes,« som Kierkegaard formulerede det.
Formand Lars Poulsen gav udtryk for, at kritikken af DJH måske vil forstumme, når der bliver noget reelt at sammenligne med, og tilføjede, at udfordringen af DJH er sund.
»Vi tror på, at konkurrencen mellem forskellige uddannelser samlet set vil øge kvaliteten blandt fremtidens journalister,« sagde Lars Poulsen, der ikke lagde skjul på, at DJ støtter RUC og Odense, på trods af daværende undervisningsminister Ole Vig Jensens manglende åbenhed om planerne.
»Forslaget blev udtænkt i den største hemmelighed – det siges, at end ikke Birgitte Stampe fra PET havde opsnappet planerne!« sagde formanden.

Praktikpanik
Både formand og næstformand understregede, at de nye signaler fra DJ ikke er udtryk for en nedprioritering af DJH. »Tværtimod,« sagde Lars Poulsen, »er det vigtigt, at DJH får penge og rammer, der gør DJH ligeværdig i den nye konkurrence.«
Også fra DJH lød der et pænt goddag til de nye i klassen. Journaliststuderende Helle-Karin Helstrand:
»Vi byder dem velkomne,« sagde hun – og påpegede derpå, at DJ nu skal løfte et stort problem:
»Det er meget vigtigt, at Dansk Journalistforbund arbejder for flere rigtige praktikpladser. Det nytter ikke noget med skolepraktik. Og det er nødvendigt, at der bliver indført et retfærdigt system, ellers bliver det alles kamp mod alle, og de studerende bliver tabere.«
Christian Kierkegaard erkendte, at det kan blive svært at skaffe op mod 200 ekstra praktikpladser, og at det kræver et øget samarbejde med tillidsfolkene.
»De nye pladser skal have den kvalitet, vi kender i dag. Skolepraktik er ikke ønskeligt,« sagde han.
Inge-Margrethe Madsen fra Arbejdsløshedsgruppen opfordrede DJ til at løfte den store kikkert.
»Se på Norden og ret blikket internationalt. Det kan blive en spændende praktik, og tage presset fra Danmark,« lød hendes bud.

Flere elevkredse
Ud over formålsparagraffen blev vedtægternes specielle vægtning af Kredsen af Journaliststuderende (KaJ) fjernet. I fremtiden kan også studerende på andre uddannelser optages i DJ som elevmedlemmer og organisere sig i kredse, hvis HB ud fra en »faglig, organisatorisk og uddannelsesmæssig helhedsvurdering,« mener, uddannelsen er relevant for DJ.
Medlem af HB Kate Bluhme argumenterede imod dele af forslaget. Ikke for at modarbejde, at studerende bliver organiseret, men fordi hun vurderer, at flere elevkredse vil styrke en model, hun er kritisk over for.
»Jeg er ikke sikker på, at kredsstrukturen er den bedst mulige for DJ. Og jeg vil ikke cementere den struktur ved at udbrede den,« sagde Kate Bluhme, der som den eneste i den store sal stemte mod forslaget.

0 Kommentarer