Nye tider i DJ

» Jeg tror nu nok, at man kan bevare mødets politikforberedende karakter ved at gøre deltagerkredsen bredere, så interesserede DJ-medlemmer kan være med, selv om de ikke er delegerede.«

» Jeg tror nu nok, at man kan bevare mødets politikforberedende karakter ved at gøre deltagerkredsen bredere, så interesserede DJ-medlemmer kan være med, selv om de ikke er delegerede.«

Der var tegn på, at Fagligt Forum den 22. og 23. april varsler nye tider for DJ.

Det var helt sikkert ikke nyt, at forbundsformanden holdt en såkaldt ølkassetale. Men det var vist nok første gang, forbundsformanden rent faktisk stod på en, om end symbolsk, ølkasse og holdt tale for DJ's delegerede. Og for at der ikke skulle være tvivl, havde vore dygtige praktiske tilrettelæggere omsorgsfuldt sørget for at skrive det på kassen der midt på tæppet i den fornemme sal på Axelborg.

De delegerede syntes at tage godt imod at skulle sidde i rundkreds og lytte til formandens og andres oplæg. I hvert fald vidnede den store aktivitet i forbindelse med den efterfølgende Open Space-proces om en accept af, at man også kan arbejde kreativt under andre end de velkendte former.

En anelse mere famlende oplevede jeg til gengæld de delegeredes reaktion på, at Ekstra Bladets medarbejderforening valgte at gøre entre ved at bære foreningens knaldrøde fane ned gennem de delegeredes stolerækker. Både i forhold til selve marchen og i forhold til sangen, der fulgte med. Den, sangen, sad ikke helt midt i skabet.

På en måde symboliserer den ny arbejdsform og den, med al respekt, retrospektive fane-entre – og ølkassen – den ånd af mangfoldighed, som Fagligt Forum fandt sted i: På den ene side er der en trang til at udvikle DJ til en supermoderne og professionel organisation, der skal gå så meget foran, at andre kan lære af den. Samtidig skal DJ også være den solide fagforening, der holder fast i erhvervede goder og rettigheder og kæmpe for at udvikle dem. En af grupperne diskuterede for eksempel, at man bør gøre et forbunds-medlemskab afhængigt af, at man havde gennemgået "et minimum af uddannelse, praksis i håndværket og efterlever de presseetiske regler, så de kan leve op til forbundets kvalitetskrav".

Det var nyt, at deltagerne som afslutning på Open Space-processen blev afkrævet et bud på, hvad de, efter at have deltaget i diskussionerne, ville forpligte sig til hjemme på arbejdspladsen eller i DJ. Der kom en lang række bud. Det vidner om, at emner, de delegerede selv brændte for at drøfte, også flyttede noget hos andre delegerede. Og det var jo i og for sig hele ideen med denne udgave af Fagligt Forum: Ved at invitere deltagerne til at sætte emner på dagsordenen, som man lige nu og her er optaget af, får vi et øjebliksbillede af, hvad medlemmerne synes er vigtigt for deres forbund.

Det giver dog også et hint om, hvad medlemmerne ønsker for fremtiden. 36 tætskrevne sider med tanker, kritik, ideer og fremtidsforslag bliver grundlag for de mål, som DJ skal gå efter i perioden 2011-2015. Det er et godt grundlag, fordi det netop er sket i en proces, hvor alle, der ville, havde en chance for at bidrage. Hvilket især studerende, freelancere og kommunikationsfolk benyttede sig af.

Tanker, ideer og forslag skal nu bredes ud i diskussioner på arbejdspladser, i kredse, grupper og foreninger, hvor DJ skal være særdeles nærværende, så der kommer forslag til nye visioner for DJ på delegeretmødet om et år.

En deltager forpligtede sig ved afslutningen af Open Space-seancen til at rekruttere en ny fagligt aktiv til at deltage i næste Fagligt Forum. Det kan jo være, at dette nye fagligt aktive medlem så kan deltage i Fagligt Forum i en helt ny form? Det bør i hvert fald overvejes at gøre deltagerkredsen til Fagligt Forum bredere.

Lige nu er deltagerkredsen potentielt den samme, som kan vælges til delegeretmødet. Og som det har været ved de to foregående arrangementer i 2006 og 2008, lå antallet af deltagere i år igen cirka 100 under, hvad der normalt deltager på delegeretmødet. Omkring 270 delegerede er ikke så ringe endda, når man tænker på, at der på Fagligt Forum hverken skal tages konkrete beslutninger eller vælges hovedbestyrelse og formandskab.

Jeg tror nu nok, at man kan bevare mødets politikforberedende karakter ved at gøre deltagerkredsen bredere, så interesserede DJ-medlemmer kan være med, selv om de ikke er delegerede. Det kan jeg jo så forpligte mig på at arbejde videre med i det kommende år.

– Fred Jacobsen, næstformand for DJ 

0 Kommentarer