Nye profiler

 Halvdelen af pladserne i Journalistforbundets hovedbestyrelse er i spil ved valget på delegeretmødet den 27. og 28. april. Valget af næstformand sker særskilt. Foreløbig er forbundets nuværende næstformand, Fred Jacobsen, eneste kandidat. 

 

Halvdelen af pladserne i Journalistforbundets hovedbestyrelse er i spil ved valget på delegeretmødet den 27. og 28. april. Valget af næstformand sker særskilt. Foreløbig er forbundets nuværende næstformand, Fred Jacobsen, eneste kandidat.

 

Der skal der vælges seks medlemmer til hovedbestyrelsen. Freelancejournalist Kristian Melgaard, journalist Finn Arne Hansen fra Fyns Amts Avis samt freelancefotograf og formand for Fotograferne Peter Thornvig genopstiller alle. Formand for Billedmedieoversætterne Kirstine Baloti, freelancejournalist Helle-Karin Helstrand og journalist Per Hansen fra TV/MIDT-VEST genopstiller ikke.

Næstformanden og fire kandidater til hovedbestyrelsen har taget imod tilbudet om at præsentere sig her i bladet, men det er muligt at melde sig som kandidat helt frem til den 28. april klokken 10.

 

*
Sven Bloch, 44 år. Tv- og film-fotograf.

Jeg er næstformand i den nyoprettede TV-gruppe og har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem og næstformand i Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF).

Jeg vil især arbejde for:

– At DJ sikrer overenskomster for freelancere på DR og TV 2.

– At DJ får en markant højere profil på det uorganiserede tv-marked og øget indflydelse på uddannelserne i tv-produktion.

– At DJ udvikler sig gennem styrkelse af special- og medarbejderforeningerne.

– At DJ forstærker indsatsen for at sikre alle medlemsgruppernes mulighed for kompetenceudvikling og jobfastholdelse.

– At ophavsretten sikres og at rettighedshaverne får deres individuelle midler udbetalt, samtidig med at kollektive formål støttes.

Min vision for DJ er en styrket profil som et bredt favnende medieforbund, hvor mange faggrupper bliver til fælles styrke. Jeg vil arbejde for, at DJ organisatorisk, fagligt og demokratisk ud-vikler sig, så forbundet er på forkant med mediernes udvikling og gør sig fortjent til medlemmernes tillid.

 

*
Fred Jacobsen, 47 år. Næstformand i DJ.

Tre vigtige emner er for mig at slås mod ledigheden, at rette fokus på at udvikle medlemmernes kompetencer og at konkretisere Tænke-Tankens idéer, så alle kan se sig selv i DJ.

Emnerne hænger sammen: For at få flere i arbejde skal vi udvikle DJ til et omdrejningspunkt for viden om de kompetencer, der holder medlemmerne skarpe til mediearbejdsmarked og det, der grænser op til det. Og sørge for, at medlemmerne bruger deres forbund aktivt, fordi de føler sig hjemme i det.

DJ er på vej: En fremadrettet og på nogle punkter visionær overenskomst på det traditionsbundne dagbladsområde viser, at vi langt fra er en samling betonhoveder.

Vi har erkendt, at der er konkurrenter omkring os – og har taget nye varer ind på hylden, for eksempel forsikringer. Vi har gennem a-kasse-fusionen med Forbundet Kommunikation og Sprog bevist, at DJ kan indgå samarbejde med andre uden at miste særkende. Alt det skal udvikles, og det har jeg lyst til at være med til. Der en masse at gøre, og det kalder på opbakning og bidrag fra alle i et aktivt og levende DJ.

 

*
Lykke Wiborg Johansen, 31 år. Redaktionssekretær på Urban.

Som tillidsrepræsentant har jeg været med til at forhandle Urbans overenskomst. Jeg mener det er meget vigtigt, at vi via overenskomsterne også sikrer forholdene for freelancere og vikarer.

Tillidsfolkene skal bekymre sig om freelancernes og vikarernes forhold, og freelancere og vikarer skal i højere grad rådføre sig med tillidsrepræsentanten på de arbejdspladser, de leverer til.

Vi oplever for tiden en stigende arbejdsløshed, samtidig med at flere mediearbejdspladser har en dårlig økonomi. Dette er en rigtig dårlig kombination, som vi er nødt til at forholde os realistisk til. Vi skal fortsat sikre, at arbejdspladserne – nye som gamle – er overenskomstdækkede. Men vi skal samtidig ikke være bange for at diskutere fornyelser af overenskomsterne og forsøge at gå nye veje for at sikre flest mulige arbejdspladser fremover.

Vi skal desuden arbejde for, at forbundets medlemmer – både fastansatte, freelancere og studerende – fortsat har en høj faglig bevidsthed, selv om vi bliver presset fra arbejdsgiversiden.

 

*
Finn Arne Hansen, 45 år. Journalist i Fyns Amts Avis' reportagegruppe.

Først en kort præsentation: Uddannet fra DJH i 1986, har tidligere været tillidsrepræsentant i to år og sidder i HB på andet år. Formand for jobudvalget.

Jeg stemte nej til det første DR-forlig, som medlemmerne efterfølgende også nedstemte. Jeg ønsker at fastholde bijobreglerne, ønsker mindre og færre delegeretmøder, og har arbejdet for, at vi ikke skulle forære arbejdsgiverne fotograferende journalister uden at få noget til gengæld. Jeg går ind for et indtægtsgradueret kontingent, en stram økonomisk styring i forbundet og en praktiklængde på halvandet år, også til SDUerne, hvis de ønsker det.

Jeg anbefaler et mindsket optag i nogle år for at få den frygtelige ledighed nedbragt. 1.500 ledige og 1.500 nye på vej gør indtryk.

Med de nye avisoverenskomster, som jeg har stemt ja til, vil især medarbejderne på de små og mellemstore aviser blive mødt med krav om journalistfotografering og deltidsansættelser. Her skal forbundet være klar med al mulig støtte, blandt andet for ikke at få bombet ligestillingen 30 år tilbage.

 

*
Kristian Melgaard, 54 år. Freelance-journalist, Kreds 5.

I de fire år, jeg har siddet i hovedbestyrelsen, har jeg også været medlem af forretningsudvalget. For fire år for siden startede vi en række projekter, der skulle sikre, at Dansk Journalistforbund også i fremtiden er Danmarks førende medieforbund, at vi har styrken til at være en god fagforening med alt det, det indebærer – og at vi fastholder denne styrke trods tidernes ugunst.

Nu kan vi begynde at skimte resultaterne af dette arbejde – et arbejde, der måske mest tydeligt har givet sig udtryk i en bevidsthed om, at en sund økonomi er forudsætningen for, at vi kan gøre, hvad vi vil – men også, at den ikke kommer af sig selv.

Vi skal prioritere og ændre rutiner, så tingene kan blive løst på den mest hensigtsmæssige måde.

Lyder det kedeligt? Det er det ikke, for arbejdet indebærer aktiv medvirken i blandt andet TænkeTanken, Pressens Uddannelsesfond, Ophavsretsfonden, a-kasse og et næsten dagligt samspil med administrationen.

Men der er stadig et stykke vej, og jeg er klar til at give mit bidrag til at sikre DJ en god fremtid.

0 Kommentarer