NYE PRAKTIK-PLADSER KRITISERES

De nyoprettede praktikstillinger, der har været med til at mindske manglen på praktikpladser, får kritik. Flere frygter journalister, der uddannes for snævert.
De nyoprettede praktikstillinger, der har været med til at mindske manglen på praktikpladser, får kritik. Flere frygter journalister, der uddannes for snævert.

Landsforeningen for Bedre Hørelse, Marks and Brands, Børneavisen, Opasia.dk, Herning Kommune og Bloomberg News.
Listen over nye praktiksteder med ukendte navne er lang. Mediemarkedet er blevet støvsuget for praktikpladser, der skal opsuge den store ekstra bunke journaliststuderende, der starter i praktik til august.
Det er en situation, som bekymrer Kredsen af Journaliststuderende (KaJ).
“Vi oplever en dalende kvalitet af de praktiksteder, vi skal godkende,” siger Jens Kloppenborg-Skrumsager, der er KaJs repræsentant i praktikudvalget.
“Der er flere praktiksteder, hvor jeg synes, at det journalistiske indhold ikke er det helt store, og hvor udfordringerne til praktikanten heller ikke er særlig store,” siger Jens Kloppenborg-Skrumsager om de praktikpladser, som i den sidste tid har forladt praktikudvalget med et o.k.-stempel.
To af praktikudvalgets andre medlemmer har også deres forbehold.
“Der er blevet flere af den slags praktiksteder, som vi før i tiden kiggede på og sagde: “Okay, ja, det prøver vi så”,” siger direktør for TV/MIDT-VEST, Ivar Brændgaard.
I sin egenskab af praktikudvalgsmedlem mener han, at han bliver nødt til at sige god for de nye praktikstillinger, men tager det forbehold, at de er godkendt på prøve.
“Som situationen er nu, er det bedre, at de studerende kommer ud i rigtig praktik, end at de kommer i en eventuel studiepraktik,” siger Ivar Brændgaard.
Praktikpanikken har fået sat pulsen ned. Nu står “kun” 14 journaliststuderende uden praktikplads, og fem ledige stillinger er stadig ubesatte.
Men halvdelen af de midlertidigt godkendte praktikstillinger på listen over praktikpladser er af seks måneders varighed og foregår i kommunikationsafdelinger, på netmedier eller hos små niche-magasiner.

En bjørnetjeneste
Derfor frygter Ole C. Jørgensen, chefredaktør på Fyns Amts Avis og medlem af praktikudvalget, at fremtidens nyudklækkede journalister bliver fagligt “marginaliseret”, fordi de har været i praktik på medier, der er fagligt snævre.
“Smalle praktikstillinger indgår med en meget stor vægt i den samlede praktikmasse i øjeblikket, og vi skal være opmærksomme på, at vi kan stå med en meget stor gruppe, der er så smalt funderet via deres praktiktid, at de kan få svært ved at opfylde almindelige journalistjob bagefter,” siger Ole C. Jørgensen.
Han synes, at de nyligt godkendte praktikstillinger hver for sig er udmærkede, men at det kan give problemer, hvis en studerende får en smal seks måneders stilling to eller tre gange i sin praktiktid.
“Bliver det tilfældet, så gør vi de studerende og deres kommende arbejdspladser en bjørnetjeneste,” siger chefredaktøren på Fyns Amts Avis.
På journalistuddannelsen i Odense ser man ingen problemer med praktikstillingernes kvalitet, mens man på uddannelsen i RUC er opmærksomme på, hvilke stillinger der godkendes.
“Vi skal passe på, at vi ikke får en masse minipraktiksteder med snævre rammer, der ikke lever op til de journalistiske idealer, vi har sat os,” siger Charlotte Kjørup, repræsentant i praktikudvalget, journaliststuderende på Roskilde Universitets (JR).
Ligesom Ivar Brændgaard og Ole C. Jørgensen glæder hun sig til tilbagemeldingerne fra de studerende, der skal ud som praktikanter det næste års tid.

0 Kommentarer