Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
09:23 17.06.2021 Anna Sol Jørgensen

Nye Medier foreslår store ændringer af mediestøtten

Foreningen Nye Medier kommer i sit medieudspil med forslag til store ændringer i den danske mediestøtte, da foreningen mener, at mediestøtten nærmere hæmmer end fremmer mangfoldighed og nytænkning i mediebranchen.

I medieudspillet foreslår Nye Medier blandt andet, at en tredjedel af den samlede mediestøtte går til Innovationspuljen, og at den redaktionelle produktionsstøtte skæres ned, så den kun udgør to tredjedele af puljen. Det bliver også foreslået, at der bliver indført et såkaldt titel-loft, så hvert medie maksimalt kan modtage 10 millioner kroner i mediestøtte årligt.

Den omlægning vil ifølge Nye Medier også gavne de lokale medier, som efter alt at dømme bliver et af de helt store temaer i de politiske medieforhandlinger senere på året.

Derudover foreslår Nye Medier, at:

  • Omnibus-kriteriet afskaffes, så nichemedier i højere grad kan modtage mediestøtte
  • Et medie skal være tilmeldt Pressenævnet for at modtage mediestøtte
  • Innovationspuljen skal være for medier med en omsætning på under 150 millioner kroner om året
  • Det skal være muligt for medier med kun ét årsværk at få produktionsstøtte, hvor der i dag skal være tre årsværk
  • Minimum 70 procent af et medies indhold skal være egen journalistisk produktion for at få mediestøtte
  • Kravet om egenfinansiering skal justeres, så mediernes forventede fremtidige indtægter kan baseres på det, de allerede tjener
  • Støttekriterierne for Innovationspuljen skal udvides, så de også omfatter teknologisk og journalistisk udvikling i bredeste forstand

Derudover foreslår Nye Medier en justering af medienævnet, så der kan hentes vejledning i forbindelse med ansøgninger om mediestøtte. Foreningen ønsker samtidig, at både den selv, Danske Medier og Dansk Journalistforbund kan udpege medlemmer til nævnet, og at uafhængige medlemmer skal repræsentere forskellige kompetencer i forhold til teknologi, iværksætteri og journalistik. Samtidig bør et medlem af nævnet kun kunne sidde for en periode på tre år ad gangen.

SENESTE NYT

Flere nyheder