Nye freelancepriser

 Fra 1. april stiger den vejledende freelancetakst til 566 kroner i timen.

 

Fra 1. april stiger den vejledende freelancetakst til 566 kroner i timen.

Fremover anbefaler DJ freelancere at køre med to forskellige timepriser: En for journalistisk arbejde udgivet i ét medie (trykt eller digitalt) og en anden for arbejde, der udgives i ét medie plus en parallel udgivelse.

Timeprisen ved paralleludgivelsen fås ved at lægge 12,5 pct. til den almindelige timetakst.

Med andre ord: 566 kroner i timen ved for eksempel en artikel til et blad, og 637 kroner, hvis artiklen også lægges på nettet.

Den anbefalede ugesats hedder fra 1. april 17.242 kroner. Priserne findes i den nye udgave af pjecen Vejledende Vilkår for Freelancejournali-stik 2002-2003, som er på trapperne.

Priserne er som altid minimumstakster.

0 Kommentarer