Nye forretningsmodeller som konsekvens af ændrede medievaner

TENDENS. Medievirksomheder over hele kloden rammes p.t. af den samme tendens. Ændrede medievaner hos deres kunder. En tendens, som for alvor tog fat i starten af det nye årtusinde.

TENDENS. Medievirksomheder over hele kloden rammes p.t. af den samme tendens. Ændrede medievaner hos deres kunder. En tendens, som for alvor tog fat i starten af det nye årtusinde.
Internettet gjorde for alvor op med den gamle økonomi. Man har fået en helt ny kategori af kunder, som har vænnet sig til, at nyheder og underholdning er gratis. I første omgang er det primært de virksomheder, som ejer betalte dagblade, der er blevet ramt. Kunderne fornyer ikke deres abonnementer og vælger i stedet de gratis nyhedstjenester på nettet. I en længere periode har dagbladene stået alene med dette problem. Mange kommercielle tv-stationer oplever nu, at seerne er blevet mindre loyale. Flere og flere seere vælger tv-mediet fra til fordel for internettet. Overordnet set betyder de ændrede medievaner, at medievirksomheder i dag behøver at redefinere sig selv. Strategiudformningen skal basalt set adressere, at forbrugerne er mere illoyale, at den teknologiske barre sænkes kontinuerligt, og ikke mindst at forandringerne sker hurtigt og konstant.
Hvad skal vi tjene på i fremtiden?
Kanalstrategier er generiske i den forstand, at alle virksomheder må interessere sig for, hvor forbrugerne er. Og de er på nettet. Derfor bør man nok i fremtiden skæve mere til hinanden på tværs af brancher og kanaler. Forbrugerne er kun et klik væk, men også et klik fra at forsvinde.
I mediesektoren er alvoren ved at indfinde sig. Den gamle forretningsmodel er ikke dynamisk nok. Derfor ser vi i Deloitte to tendenser på tværs af mediesektoren. For det første kravet til at evaluere sin forretningsmodel. Har man den rigtige strategi i forhold til, hvad kunderne efterspørger? For det andet at man evaluerer driftsmodellen. Er den dynamisk og tilstrækkeligt effektiv. Behovet for at optimere er derfor større end nogensinde.
Strategi og infrastruktur skal følge hinanden hånd i hånd. Og magter ledelserne ikke den opgave, vil det stå skidt til fremover. De gamle indtægtskilder er under pres. Omsætningen fra internettet ser stadig fin ud, men ifølge Deloitte Development vil væksten være mere moderat i fremtiden. Vinderne bliver de virksomheder, som i tide gennemfører de nødvendige tiltag, der skal til, og som er nødvendige for at stå stærkt rustet til fremtiden. /

Gorm Wesing Flyvholm, Media Director, TMT Business Consulting, Deloitte

0 Kommentarer