Nye forhold for seks Børsen-journalister

Seks medarbejdere på Børsen påvirkes af, at den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft, fordi de er ansat fra 1. marts. »Vi prøvede at få en overenskomst, der var ens for alle,« siger tillidsmand (Præciseret 16.52: Overskrift nedtonet)

Børsens medarbejdere godkendte i sidste uge en ny overenskomst. Aftalen giver de nuværende ansatte en garanti mod at blive fyret på grund af udliciteringer, men har til gengæld solgt en række goder for kommende ansatte – herunder lønnet frokostpause og lønnet orlov.

Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts. I alt seks medarbejdere er ansat i perioden fra 1. marts, til aftalen blev indgået, og det betyder, at de i princippet er underlagt den nye overenskomst.

Advaret ved ansættelsen

Adm. direktør og ansv. chefredaktør Anders Krab-Johansen fortæller, at man har lavet forskellige aftaler for de seks medarbejdere:

To af dem var tidsbegrænset ansatte. De er nu ansat på fuldtid på vilkårene i den nye overenskomst. To af dem har indgået en aftale, hvor de overgår til den nye overenskomst, men hvor de får kompensation i lønposen, som svarer til lønnet orlov. De sidste to er ansat med start i august, så her mener Anders Krab-Johansen godt, at de var klar over, at vilkårene kunne ændre sig.

De to medarbejdere, der får kompensation, var ansat med en berettiget forventning om nogenlunde samme vilkår som den gamle aftale, mener tillidsrepræsentant Peter Buck Rasmussen. Den ene blev ansat per 1. marts, og den anden skiftede fra en lederstilling.

»Begge har haft en berettiget forventning om, at vilkårene ville være nogenlunde, som de var før. Ingen af de to har fået et orienteringsbrev. Derfor vil de få vilkår, der ligner den gamle aftale,« siger han.

De to medarbejdere vil på de andre områder – eksempelvis frokostpause – være underlagt den nye overenskomst.

Ville gerne ens for alle

Peter Buck Rasmussen siger, at de fire medarbejdere, der ikke har fået kompensation, var orienterede om, at forholdene kunne ændre sig. Han tilføjer, at de med deres kontrakt har modtaget en ”Orientering om overenskomstforhandling”.

”Den nye overenskomst vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2015 og kan derfor have indflydelse på de elementer angående dit ansættelsesforhold, som er dækket af overenskomsten, dog ikke lønnen,” står der.

Peter Buck Rasmussen fortæller, at man prøvede at få samme vilkår for alle.

»Vi prøvede at få en overenskomst, der var ens for alle. Det var det, vi helst ville, men det kunne desværre ikke lade sig gøre,« siger han.

Skal ikke betale tilbage

Fra 1. marts og til aftalen blev godkendt i sidste uge, har alle seks medarbejdere haft lønnet frokostpause.

Peter Buck Rasmussen understreger, at det ikke vil betyde, at de ”skylder” timer til arbejdspladsen, når de nu med tilbagevirkende kraft mister den ret.

»De har rettet sig efter de gamle vilkår hidtil, så de har fået lønnet frokost. Jeg har undersøgt sagen, og Børsen hverken kan eller vil forsøge at gøre et krav gældende i den forbindelse.«

Kritik af aftalen

Aftalen på Børsen har vist sig at være kontroversiel. Dansk Journalistforbunds ledelse anbefalede medarbejderne at stemme nej til aftalen. Næstformand Tine Johansen mener, at aftalen skaber A- og B-hold mellem nye og nuværende medarbejdere.

Det er simpelthen usolidarisk. Og jeg frygter, det vil gå ud over sammenhængskraften på arbejdspladsen,« sagde hun til Journalisten i sidste uge.

Omvendt har tillidsrepræsentant Peter Buck Rasmussen forklaret, at alternativet var massefyringer på avisen. En udlægning, som Børsens adm. direktør og ansv. chefredaktør Anders Krab-Johansen har bekræftet.

Præciseret klokken 16.52: Journalisten har tilføjet oplysninger om de enkeltes ansættelsesforhold samt interviewet Anders Krab-Johansen. Overskriften er herefter nedtonet fra "Fire kolleger i klemme i Børsen-aftale" til "Nye forhold for seks Børsen-journalister".

0 Kommentarer