Nye annonceringsregler kan koste medier dyrt

Et notat fra Justitsministeriet lægger op til, at tvangsauktioner ikke længere nødvendigvis skal annonceres på print. Det betyder ifølge Danske Medier, at dagbladene kan miste 50 millioner af kroner

Et notat fra Justitsministeriet lægger op til, at tvangsauktioner ikke længere nødvendigvis skal annonceres på print. Det betyder ifølge Danske Medier, at dagbladene kan miste 50 millioner af kroner

Et forslag til lovændring kan komme til at koste aviserne endnu dyrere end den omdiskuterede forhøjelse af lønsumsafgiften. Forslaget er, at man ikke længere skal annoncere for tvangsauktioner i aviserne. Ifølge Danske Medier står medierne samlet set til at miste 50 millioner kroner, hvis lovudspillet bliver vedtaget.

Dansk Journalistforbund mener, at udspillet vil være med til at udhule eksistensgrundlaget for især de lokale og regionale mediehuse.

»Vi ser det som endnu en udfordring for dagbladene, og det er endnu en opgave, som bliver fjernet fra dem. Det har stor betydning for mange af de mindre dagblade, hvor denne her annoncering betyder rigtig meget for dem økonomisk. Det er vigtigt, at politikerne har fokus på det, og derfor er det heller ikke en rigtig løsning bare at fjerne den nuværende annoncering,« siger formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård til journalisten.dk.

Lovudkastet bliver foreslået i et notat udarbejdet af den arbejdsgruppe, som justitsminister Morten Bødskov har nedsat for at vurdere den nuværende lovgivning. Vurderingen af lovgivningen kommer, efter at Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Danske Boligadvokater og Dansk Ejendomsmæglerforening i forening har foreslået en ændring af retsplejeloven.

Af notatet fremgår det, at Justitsministeriet er indstillet på nærmere overvejelse af, om der bør tages initiativ til en hurtig lovændring af, hvordan annoncering af tvangsauktioner finder sted.
Mens Realkreditrådet bifalder lovudkastet for at tilgodese dem, hvis ejendom skal bortauktioneres, anbefaler Dansk Journalistforbund i et høringssvar, at man laver en treårig indkøringsfase, der giver annoncehaverne mulighed for at vænne sig til de nye forhold.

Medieordfører for SF, Ole Sohn, kender ikke til lovudkastet og henviser til Socialdemokraternes Mogens Jensen, som journalisten.dk dog ikke har kunnet træffe til en kommentar.

Journalisten.dk forsøger at indhente yderligere kommentarer.

1 Kommentar

Niels Riis Ebbesen
19. NOVEMBER 2012
Re: Nye annonceringsregler kan koste medier dyrt

Det er da ellers et virkeligt klogt sted at lægge en besparelse på 50 mill. kroner, for der er jo ikke nogen saglig begrundelse for, at tvangsauktioner absolut skal annonceres på døde træer, det kan jo passende gøres på en enkelt hjemmeside, som dækker hele landet, og hvor dem der har særlig interesse i den type sager kan abonnere på et gratis nyhedsbrev, med lister over kommende tvangsauktioner.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen