Ytringsfrihed

Nyborg Kommune beklager efter kritik: Medarbejderne må gerne gå til pressen

Kommune trækker mundkurv til medarbejderne tilbage. Det glæder Folketingets Ombudsmand

Alle ansatte har ret til at udtale sig inden for rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed. Sådan lyder det nu i Nyborg, efter at kommunens hovedudvalg har revideret sin tidligere udmelding til medarbejderne.

Det skriver Folketingets Ombudsmand.

Sagen startede med, at hovedudvalget i kommunen 9. september 2022 udsendte en fællesmail til alle ansatte.

I mailen blev de ansatte opfordret til at benytte sig ”af de sædvanlige kanaler, som nærmeste leder, tillidsmandssystemet eller HR og Personale, i stedet for at gå anonymt til pressen (…)”.

Udmeldingen kom på baggrund af en række artikler i de lokale medier som DR Fyn om arbejdskulturen i Nyborg Kommune baseret på anonyme henvendelser.

Det fik Folketingets Ombudsmand til at gå ind i sagen, og nu beklager kommunens hovedudvalg så, hvis mailen skabte tvivl om de kommunalt ansattes ytringsfrihed.

Ytringsfriheden gælder for alle

I en pressemeddelelse udtaler Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, at medarbejderne i en kommune har ret til at udtale sig til pressen, og at der ikke kan stilles krav om, at en kritik kun rejses internt.

”Jeg er derfor glad for, at kommunen nu melder ud, at ytringsfriheden naturligvis gælder for alle medarbejdere,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Forud for kommunens mail til medarbejderne henvendte en whistleblower sig i august til en række medier med en skarp kritik af en netop afsluttet undersøgelse af kulturen i Nyborg Kommune.

Det anonyme brev er skrevet på vegne af en gruppe medarbejdere og sendt til partierne i Nyborg Byråd samt flere medier, blandt andet DR Fyn.

0 Kommentarer