Ny stilling – samme arbejde

Heidi von Bülow, 35, skiftede d. 1/9 fra redaktionssekretær på Helsingør Dagblad til kunderedaktør for færdigsider på Ritzaus Bureau.

Heidi von Bülow, 35, skiftede d. 1/9 fra redaktionssekretær på Helsingør Dagblad til kunderedaktør for færdigsider på Ritzaus Bureau.

Du skiftede job fra den ene dag til den anden. Hvad skete der?
Forløbet var ret sindssygt. Den sidste tirsdag i august sad jeg til et fællesmøde på Helsingør Dagblad. Direktøren skulle svare på medarbejdernes forslag til besparelser, men i stedet kom han selv med et færdigt forslag. Han sagde, at sekretariatet skulle halveres. Så sidder man der og tænker "okay, det var sgu min funktion, der røg dér". Efter mødet gik jeg ind til redaktøren. Han sagde, at der var blevet lavet en aftale dagen før, om at Ritzau skulle levere færdigsider til dagbladet hver dag, og at en del af aftalen var, at de skulle have én af dagbladets medarbejdere. Det blev så mig. Jeg var til samtale på Ritzau onsdag, var til møde i Helsingør med Ritzau-kasketten på allerede torsdag og havde min første arbejdsdag på Ritzau i Store Kongensgade fredag.

Hvad skal du helt præcist lave på Ritzau?
I første omgang skal jeg lave hele, færdige sider til Helsingør Dagblad. Lige nu er det kun Helsingør Dagblad, der får færdige sider, men vi har flere kunder på vej. Det er noget, Ritzau gerne har villet levere i 15 år.

Hvordan er det en besparelse, at du sidder på Ritzau og ikke på Helsingør Dagblad?
Det er det heller ikke nødvendigvis endnu. Men det vil blive billigere for alle parter, jo flere kunder der kommer med. Det her er meget populært i Sverige, hvor godt 30 aviser får færdigsider leveret fra Tidningarnes Telegrambyrå, og det er helt sikkert også på vej frem i Danmark.

Hvordan laver du Ritzaus nyheder om til færdige sider?
Fuldstændig som i Helsingør. Jeg vælger dagens relevante historier ud, prioriterer dem og sætter det hele op som en side. Helsingør Dagblad bestiller et antal sider hver dag, som jeg så redigerer og sender om aftenen.
Efterhånden skal flere medarbejdere på Ritzau læres op i dette, og jeg skal så også have en jourhavende-funktion herinde a la den, jeg havde i Helsingør.

Hvorfor var det her noget for dig?
Jeg var nok en af de få, der kom tilbage efter praktikken og sagde: "Jeg vil være redaktionssekretær." På B.T. havde jeg kæmpet for at komme i sekretariatet som praktikant og fik lov trods modstand. Det tiltalte mig at være leder og have overblik og tusind bolde i luften.

Hvorfor var Ritzau så interessant?
Jeg elsker projekter. Der er både projektet i at starte det her og gøre det større, og samtidig er jeg også med til at gøre Helsingør Dagblad bedre, fordi de får samlet de her ind- og udlandshistorier på faste sider. Før var de spredt rundt og skulle dække huller.

Hvad kommer du til at savne fra Helsingør Dagblad?
Det er nogle søde mennesker. Jeg kunne hverken tillade mig at grine eller græde, da jeg blev flyttet. Jeg blev ikke fyret ud i arbejdsløshed, men blev flyttet til en stilling, der lige er mig, og det skal jeg glæde mig over. Men jeg kan græde over, at jeg har forladt nogle skidesøde kolleger. Sammenholdet var unikt, og alle var fælles om lave den avis.

Bio:
Heidi von Bülow er uddannet fra DJH i vinteren 2004 efter praktik på B.T. Efter hovedopgaven vendte Heidi von Bülow tilbage til B.T. og skiftede senere til Urban som redaktionssekretær. Efter barselsorlov skiftede hun til Helsingør Dagblad i sommeren 2006.

0 Kommentarer