Ny regering betyder kaffemøder: Ældresagen har inviteret fem ministre

Regeringsskiftet har skabt travlhed blandt lobbyisterne. »Mange har sikkert allerede sendt ministeren blomster for at bede om et møde,« forklarer ekspert. »Vi vil gerne tale med dem, så vi kan komme ind på livet af dem,« siger Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup

Mandag fik Danmark en ny regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det blev samtidig startskuddet til, at lobbyister fra en lang række organisationer inviterer sig selv til kaffemøde med de nye ministre for at præsentere deres interesser.

Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, har for eksempel sendt en hilsen til sundhedsministeren, statsministeren, finansministeren, beskæftigelsesministeren og den nye ældreminister, Thyra Frank.

»Så ved de, at vi er interesserede i at mødes, når de har tid. Vi vil gerne tale med dem, så vi kan komme ind på livet af dem og levere nogle konstruktive vinkler,« forklarer Bjarne Hastrup.

Har allerede sendt blomster

Susanne Hegelund har sammen med Peter Mose skrevet bogen ’Lobbyistens Lommebog’. Hun forklarer, at lobbyisterne ved et regeringsskifte kæmper om at få foretræde for de nye ministre.

»Mange har sikkert allerede sendt ministeren blomster for at bede om et møde,« forklarer hun.

Men ministeriet ved godt selv, hvilke sværvægtere de prioriterer højest.

»Når ministeren spiser den første frokost med departementschefen, kommer departementschefen med en liste med de første navne, ministeren skal tale med. Der er nogle kerneinteressenter, der kommer i første række – og så er der alle dem, der kommer længere nede i køen,« forklarer hun.

Tordenskjolds soldater

For den nye undervisningsminister kunne kerneinteressenterne ifølge Susanne Hegelund for eksempel være Danmarks Lærerforening og skolelederne. I Justitsministeriet står Dansk Politiforbund sandsynligvis højt på listen, mens beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kommer til at møde LO og DA som nogle af de første.

»Ministrene bliver ombejlede af folk, der gerne vil tale med dem. Det er Tordenskjolds soldater, der henvender sig,« forklarer hun.

5.000 lobbyister

Der findes omkring 5.000 fuldtidslobbyister fra 1.700 organisationer i Danmark. Fra Ældresagen til FDM, LO og DA.  Nogle gange er det lobbyister med en kommunikationsbaggrund eller politisk baggrund, der tager møderne med ministeren. Andre gange er det formanden eller direktøren, der personligt møder op – rustet med gode argumenter lavet i for eksempel kommunikationsafdelingen.

Ifølge Susanne Hegelund handler lobbyisme om at kende den politiske dagsorden og byde ind med tal, analyser og argumenter, der kan gøre indtryk.

Kom med en løsning

Lobbyistens første skridt er derfor at sætte sig ind i regeringsgrundlaget.

»Hvor har man som interesseorganisation noget, der kan bidrage med en løsning i forhold til regeringens ønsker? Selv om man er uenig med det meste i regeringsgrundlaget, vil den dygtige lobbyist kunne byde ind med en løsning,« forklarer hun.

Bjarne Hastrup forklarer, at han ud over hilsnerne til ministrene har udtalt sig til tv og i seks-syv forskellige aviser om den nye regering. Dog ikke i kritiske vendinger.

»Som forening er vi jo partipolitisk neutrale, og vi lægger ikke ud med at være utilfredse med den nye regering. De nye ministre skal have en chance for at vise, hvad de kan levere,« forklarer han.

Pas på negative budskaber

Susanne Hegelund siger, at det er en god idé at være tilbageholdende med voldsom kritik. Det kan nemlig lægge gift ud for samarbejdet.

»Man vil ofte overveje meget nøje, hvornår man vil lade galden flyde i pressen. Det er sket, at møder er blevet aflyst, fordi en politiker har læst en negativ historie i avisen samme morgen,« fortæller hun.

Ifølge Susanne Hegelund handler lobbyisme om nogle af de samme discipliner som journalistik: Research og fremlæggelse af dokumentation på et fagligt grundlag plus et godt netværk. Forskellen er, at lobbyisterne arbejder mere strategisk end journalister.

»Journalister er ligeglade med, om en historie gavner Venstre eller Enhedslisten. Lobbyister tænker mere strategisk og er mest optaget af, om det gavner deres egne interesser,« siger hun.

0 Kommentarer