Ny regel til forårets praktikrunde

Panikdagen er blevet justeret, så branchen nu har tid til at læse de studerendes ansøgninger, inden de ansætter.

Panikdagen er blevet justeret, så branchen nu har tid til at læse de studerendes ansøgninger, inden de ansætter.

Kl 08:05 er panikdagens første praktikanter som regel blevet afsat. Men det er nu fortid, efter at praktikudvalget har besluttet at indføre en læserunde. Det betyder, at alle praktiksteder skal læse de kommende praktikanters ansøgninger igennem fra kl. 08:00 til kl. 09:30. Kredsen af Journaliststuderende (KaJ) har været med til at udforme forslaget.

»Nu kan man som studerende føle sig forholdsvis sikker på, at ansøgningen bliver læst, selv om den ligger nederst i bunken,« siger KaJ's repræsentant i praktikudvalget, Casper Dall, til Journalisten.dk.

Ifølge ham vil praktikudvalget ikke spille politi over for branchen for at sikre, at alle overholder den nye regel. Men han understreger, at det vil medføre sanktioner, hvis udvalget kan dokumentere snyd.

De tre kredse af journaliststuderende på RUC, SDU og DJH foreslog også at justere panikdagen yderligere ved at indføre en samtalerunde fra 09:30 til for eksempel kl. 12. Ansættelserne måtte så først ske efter samtalerunderne. Kredsene kunne dog ikke finde tilslutning til forslaget. Journalisthøjskolens repræsentant i praktikudvalget, rektor Anne-Marie Dohm, stemte imod forslaget.

»Vi har et system i dag, som er værdifuldt. 95 procent af de studerende er enten tilfredse eller meget tilfredse med systemet, og den succesrate er det vigtigt, vi fastholder. Derfor vil jeg se, om mere tid i form af en læserunde bidrager positivt til systemet, inden vi også indfører en samtalerunde,« siger Anne-Marie Dohm til Journalisten.dk