Ny rapport: Her får danskerne deres nyheder

Danskerne får de fleste nyheder fra tv, viser ny rapport fra Kulturministeriet. Sociale medier fylder meget i debatten om nyhedskilder, men kun 11 procent siger, det er deres vigtigste nyhedsmedie. Her er seks vigtige konklusioner fra rapporten

 

Kulturministeriet har i dag udgivet en rapport om danskernes kilder til viden og nyheder. I rapporten, som er udarbejdet af Mindshare for Kulturministeriet, er den danske befolkning opdelt i seks segmenter, baseret på hvad der får dem til at opsøge nyheder. Tv er stadig det vigtigste nyhedsmedie for 42 procent af befolkningen, imens kun 11 procent giver udtryk for, at deres vigtigste nyhedsmedie er sociale medier.

Rigtig mange danskere er til stede på sociale medier – især Facebook – men få deltager aktivt i debatten der. Danskerne er ifølge rapporten mest interesserede i det nære nyhedsstof og mindst interesserede i nyheder om kendte og kongelige, når de selv bliver spurgt.

Undersøgelsen bygger dels på en kvalitativ undersøgelse med 13 dybdeinterviews, dels en kvantitativ borgerundersøgelse blandt 7.514 repræsentativt udvalgte danskere på 15 år og derover.

 

0 Kommentarer