NY OVERENSKOMST

Dansk Journalistforbund har indgået overenskomst med TvDanmark Århus. Stationen har hidtil ikke haft overenskomst med DJ, ligesom en række andre lokalstationer inden for TvDanmark-samarbejdet.

Dansk Journalistforbund har indgået overenskomst med TvDanmark Århus. Stationen har hidtil ikke haft overenskomst med DJ, ligesom en række andre lokalstationer inden for TvDanmark-samarbejdet.

DJ ser aftalen som en mulighed for på længere sigt at få flere af lokalstationerne ind under en overenskomst. I alt står omkring 100 medarbejdere inden for TvDanmark uden for en DJ-overenskomst.

»Det er godt, at det overhovedet er lykkedes at slå hul igennem til TvDanmark. Der er et par kritisable punkter i aftalen, men en overenskomst er til for at blive forbedret,« siger Kate Bluhme, medlem af DJs hovedbestyrelse.

Bestyrelsen pegede selv på dækningsområdet, som et af de kritisable punkter. DJ kom ikke igennem med kravet om, at produktionsfolk også skulle være omfattet. Men hovedbestyrelsen erklærede sig enstemmigt tilfreds med aftalen, som nu sendt til urafstemning blandt de berørte medarbejdere. Også TvDanmark Aalborg og TV Trekanten er omfattet af aftalen.

0 Kommentarer