Ny og mindre TV 2 bestyrelse udpeget

Kulturminister Brian Mikkelsen har på en generalforsamling i TV 2 i dag valgt Lars Liebst som ny bestyrelsesformand for TV 2 og Tine Roed som ny næstformand. Frank Jensen er herudover blevet valgt af Brian Mikkelsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Kulturminister Brian Mikkelsen har på en generalforsamling i TV 2 i dag valgt Lars Liebst som ny bestyrelsesformand for TV 2 og Tine Roed som ny næstformand. Frank Jensen er herudover blevet valgt af Brian Mikkelsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Desuden er Ulla Dahlerup, Arne Bang Mikkelsen og Flemming Østergaard blevet genvalgt. Det fremgår af en pressemeddelelse, som er udsendt fra Kulturministeriet.

Lars Liebst er 51 år og har siden 1996 været administrerende direktør for Tivoli. I perioden 1982-1996 var Lars Liebst medstifter og leder af Grønnegårds Teatret, i 1983-1990 afdelingsleder ved Statens Teaterskole og i 1990-1991 konstitueret rektor ved Statens Teaterskole. Lars Liebst sidder i en række bestyrelser og var i perioden 2003-2006 formand for Statens Kunstråd.

Tine Roed er 43 år og vicedirektør i Dansk Industri med ansvar for det skatte- og erhvervsjuridiske fagområde samt Dansk Industris arbejde med Corporate Governance og Corporate Social Responsibility. Tine Roed er bl.a. medlem af Skatterådet og Det Finansielle Virksomhedsråd.

Frank Jensen, forhenværende folketingsmedlem for Socialdemokratiet, er 46 år og nytiltrådt administrerende direktør for Telecom Scandinavia. I perioden 1994-1996 var Frank Jensen forskningsminister og i perioden 1996-2001 justitsminister. Frank Jensen har i løbet af sin parlamentariske karriere beklædt en række tillidshverv.

Samtidig med bestyrelsesvalget er der på dagens generalforsamling – som varslet på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2007 – gennemført en reduktion af bestyrelsen til i alt seks generalforsamlingsvalgte medlemmer for at imødekomme behovet for en mindre og mere operationel bestyrelse.

Nyvalget og reduktionen af bestyrelsen betyder, at Niels Boserup og Lars Nørby Johansen fratræder som henholdsvis bestyrelsesformand og næstformand, og at Jess Myrthu og Gina Øbakke fratræder som bestyrelsesmedlemmer.

Kulturministeren siger i pressemeddelelsen:

"Jeg har foretaget en omdannelse af bestyrelsen, hvor der lægges vægt på både at skabe fornyelse og sikre kontinuitet. Med valget af en ny og mindre bestyrelse får TV 2 en bestyrelse, der er gearet til nye udfordringer. Jeg er overbevist om, at Lars Liebst med sin mangeårige erfaring med virksomhedsledelse og bestyrelsesarbejde er den rette person til at føre TV 2 videre i dagens medielandskab. Tine Roed vil med sin solide erhvervsjuridiske indsigt være den rette til at supplere Lars Liebst i formandskabet. Med valget af også Frank Jensen får bestyrelsen tilført en ny kompetent ressource. Jeg er taknemmelig for de fratrædende bestyrelsesmedlemmers indsats de forløbne år."

Antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen vil i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i foråret 2008 blive reduceret fra fire til tre repræsentanter. Herefter vil bestyrelsen bestå af i alt ni bestyrelsesmedlemmer.

0 Kommentarer