Ny offentlighedslov født i hemmelighed

Politikere skal kunne forhandle i et fortroligt rum, siger justitsminister Morten Bødskov, der trods hård kritik fremhæver, at den nye offentlighedslov vil give mere åbenhed.  

Politikere skal kunne forhandle i et fortroligt rum, siger justitsminister Morten Bødskov, der trods hård kritik fremhæver, at den nye offentlighedslov vil give mere åbenhed.

I al hemmelighed har regeringen forhandlet en aftale om en offentlighedslov på plads med Venstre og Konservative. Aftalen bygger på det udkast til ny offentlighedslov, der blev fremlagt i 2010.

Den nye aftale møder hård kritik: »Som det er formuleret i aftaleteksten, kan jeg ikke anbefale den,« siger DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård.
»En sort dag for den danske offentlighed,« siger mediejurist Oluf Jørgensen, der sad i den offentlighedskommission, som i 2009 afleverede sit bud på en ny offentlighedslov.
»Ødelæggende indskrænkning,« siger journalist Lars Rugaard, der i 2010 var medforfatter til en hvidbog om offentlighedsloven.

Den nye aftale betyder, at det oprindelige – og stærkt kritiserede – udkast til en ny offentlighedslov føres videre med små ændringer.
Selve ordet "ministerbetjening" er nu fjernet fra paragraf 24. Men det fremgår af Justitsministeriets pressemeddelelse om aftalen om offentlighedsloven, at ideen med at undtage dokumenter, der indgår i ministerbetjening, stadig består:
"Der indføres også en undtagelse af interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand."
Den ændring betegnes af Lars Rugaard som »kosmetisk«.

Paragraf 27 betyder, at man vil undtage dokumenter, der sendes fra ministerier til Folketinget i forbindelse med lovforberedende arbejde.
»Der bliver yderligere lukkethed omkring muligheden for at kontrollere det grundlag, som regeringen og Folketinget træffer beslutninger på. Dermed lever vi ikke op til de internationale konventioners forskrifter,« siger Oluf Jørgensen til journalisten.

Justitsminister Morten Bødskov afviser kritikken: »Det er vigtigt, at samspillet mellem folketing og minister kan fungere i et fortroligt rum, hvor der er behov for at udveksle ideer og inspiration.«

0 Kommentarer