Ny offentlighedslov bliver fremsat i dag

Justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag ny offentlighedslov. »Hamrende arrogant,« siger Enhedslistens Pernille Skipper om fremlæggelsen af forslaget, der sker uden høring. "Jeg forstår godt, at det forslag ikke er sendt i høring. Svarene ville simpelthen være for negative," skriver Lars Rugaard i en mail

Måneders radiotavshed er slut. Justitsminister Morten Bødskov fremsætter i dag forslag til ny offentlighedslov i Folketinget. Lovforslaget kan nu læses på nettet.

Lovforslaget kommer på baggrund af en aftale, der den 3. oktober 2012 blev indgået mellem regeringen og partierne De Konservative og Venstre. Det fremlagte forslag er stort set identisk med det lovforslag, som blev fremlagt i 2010 af den forrige regering.

"Mange politiske sager har vist, at et væsentligt politisk problem i Danmark er ministres manipulationer og vildledninger af vælgerne og til tider direkte magtmisbrug," skriver Lars Rugaard i en kommentar til det nye lovforslag i en mail til journalisten.dk. Lars Rugaard er medforfatter til hvidbogen Ministerbetjening, der udkom i 2010, og som gennemgik det gamle lovforslag.

"Nu er det blevet præciseret, at ministerbeskyttelse skal omfatte alt, hvad en minister er interesseret eller indblandet i, uanset hvor i administrationen det foregår. Og dermed er det fastslået, at vælgerne ikke længere skal kunne kontrollere, om deres tillid til en minister misbruges. Man kan være bekymret for, hvad det er, der planlægges, og som vi ikke skal kunne følge med i. Jeg forstår godt, at det forslag ikke er sendt i høring. Svarene ville simpelthen være for negative," skriver Lars Rugaard.

 

Det "nye" lovforslag bliver fremlagt for Folketinget uden først at have været i høring.

»Det er hamrende arrogant,« siger en af kritikerne af forslaget, Enhedslistens Pernille Skipper.

Enhedslisten meddeler, at partiet nu vil arrangere sin egen høring af lovforslaget og indhente bemærkninger fra de interessenter, der i 2010 kommenterede på den forrige regerings forslag:

"Den aftale, som regeringen har lavet med Venstre og Konservative, kommer til at betyde en kraftig indskrænkning i adgangen til aktindsigt, og dermed adgangen til at afsløre fejl, fusk og embedsmisbrug. Det er hamrende problematisk, at et sådant forslag ikke bliver sendt i høring. Det betyder nemlig, at der slet ikke bliver mulighed for, at interessenter, eksperter og de, der kender til konsekvenserne ude i den virkelige verden, bliver hørt. Derfor sender Enhedslisten nu regeringens lovforslag i høring. Hvis regeringen ikke selv vil indhente høringssvar, fordi de frygter kritik, gør vi det for dem," skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse.

Det nye lovforslag svarer i vid udstrækning til det forslag, der blev fremsat af den tidligere regering i 2010. Dengang blev paragrafferne 24 og 27 stærkt kritiseret for at lægge for store begrænsninger på retten til aktindsigt. Især spørgsmålet om undtagelse af akter, der skulle bruges til ministerbetjening, blev kritiseret. Dengang lød teksten til paragraf 24:

"§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke:

1) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder i forbindelse med ministerbetjening.

2) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem ministerier i forbindelse med ministerbetjening."

I det forslag, der fremlægges i dag, er teksten ændret til:

"§ 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:

1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.

2) Forskellige ministerier."