Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

Lars Werges første handling som nyvalgt næstformand var at gå på talerstolen og tale imod hovedbestyrelsen.

Lars Werges første handling som nyvalgt næstformand var at gå på talerstolen og tale imod hovedbestyrelsen.

Dansk Journalistforbunds nye næstformand indledte sit nye job ved at gå på talerstolen og anbefale, at man stemte imod hovedbestyrelsens anbefaling. Det omhandlede et forslag fra et medlem om at sænke kontingentet for pensionister i forbundet. 

Hovedbestyrelsen anbefalede, at Delegeretmødet i Nyborg stemte imod medlemsforslaget, da man i stedet vil arbejde på en større reform af kontingentsystemet.

Da Lars Werge gik på talerstolen, takkede han følelsesladet for valget af posten til næstformand.

Herefter anbefalede han som formand for Ekstra Bladets medarbejderforening, at de delegerede stemte for forslaget.

Et stort flertal af delegeretmødet fulgte hovedbestyrelsens anbefaling og stemte forslaget ned.

7 Kommentarer

Finn Arne Hansen
15. APRIL 2011
Re: Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

Hej Steen

 Ja, lad os håbe, at Werge vil vise sig at være en fornyer. Så mangler han bare at få de 400 delegerede på årets delegeretmøde med. De afviste al kritik af overforbruget i DJ, sagde nej til ens - lavt - kontingent til alle pensionister/efterlønnere, sagde nej til halvt kontingent til alle beskæftigede med under 20.500 kr. i månedlig indtægt, sagde nej til fuld erstatning for løntab for fastansatte HB-medlemmer og sagde nej til urafstemning om vedtægtsændringer, der får flertal - men ikke 2/3 flertal - på delegeretmøderne...

 

Steen Voigt
15. APRIL 2011
Re: Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

Ja, Jan Eskildsen. Naturligvis er det vrøvl.

Derfor rykkede jeg også umiddelbart ud med en rettelse. Mit pointe er imidlertid, at i en tid med lønpres i det private og i det offentlige, bør DJ også granske sine lønomkostninger. Relatér det synspunkt for eksempel til, at Journalisten nu koster hvert DJ-medlem 413 kroner, at der ingen årepresse er i sigte til at stoppe print-fagbladenes styrtblødning og at DJ som forbund alene holder skindet på næsen på grund af renteindtægter fra Sikringsfonden.

I Journalistens brugerundersøgelse for nogle år siden anbefalede jeg nedlæggelse af printudgaven og overgang til en ren webudgave, nu gerne med communities. Den anbefaling fornyer jeg gerne. Journalisten.dk's dækning af delegeretmødet - som jeg læste den i aftes – mindede mig altfor meget om tidligere års rituelle og let selvfede afvaskninger i broder/søsterskabet.

Nu læser jeg, at Werge vil bruge sin position til politiske diskussioner. Fint. Jeg har stor tiltro til den mand som fornyer.

Fakta er – som alle vel ved – at store dele af de traditionelle medier fortsætter rutsjeturen. Oplag og læsertal enten siver eller galopperer nedad. Nu er næsten-stilstand et succeskriterium. Tag Berlingske Media, der glædeligvis et kommet ud med et mindre overskud for 2010. Men mig bekendt er Berlingske-koncernen gennem de seneste år drænet for værdier og egenkapital. Derfor har den hele tiden behov for at rette omkostninger, herunder arbejdsstyrken, til – nedad. Som enhver anden privat erhvervsvirksomhed – og som flere aviser i provinsen. Der er ikke meget at stå imod med. JP/Politiken Hus klarer sig bedre på sit fondsfundament. På magasin-siden er billedet mere broget.

Det økonomiske lavvande presser naturligvis alle, også de studerende under praktikken og umiddelbart før de afslutter uddannelsen. Forståeligt, for ledigheden blandt nyuddannede er fortsat det mest tungtvejende problem, DJ har at tage sig af. Meget opmuntrende er den høje journalistiske kvalitet, som mange yngre kolleger leverer. Derfor er det så afgørende, at de også får en positiv start på arbejdsmarkedet.

Jeg er ikke tvivl om, DJ's gode indsats og vilje. Udfordringen er den samme som i efterhånden flere år: Opretholdelse af solidariteten blandt mange faggrupper i et på store områder vigende jobmarked, opretholdelse af nytteværdien af forbundet for de samme, enkelte faggrupper og en fleksibel fagforeningspolitik, der hurtigt kan opfange og håndtere udviklingen i medierne og deres sammensætning til gavn for medlemmerne.  

Jan Eskildsen
15. APRIL 2011
Re: Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

"De 13 i Journalisten nævnte højest betalte i DJ får godt 80 mio i løn - dertil pension. "

 Sikke dog en gang vrøvl. 

Steen Voigt
14. APRIL 2011
Re: Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

Beklager. Et altfor stort nul for meget i mit første indlæg.

 

Steen Voigt
14. APRIL 2011
Re: Ny næstformand i DJ går imod hovedbestyrelsen

Uha ja, det skal nok blive sjovt. De 13 i Journalisten nævnte højest betalte i DJ får godt 80 mio i løn - dertil pension. Journalisten.dk rapporterer om grådkvalt, afgående næstformand og kommende næstformand, der kæmper for forbundets pensionister. Berlingske sender - endnu engang - fyresedler - dennegang til til 14 dj'ere. Den afgående næstformand roser samarbejdet med de studerende, der ofte bukker under af stress, når - og hvis - de får et job. Journalisten.dk skriver glad om enhver, der får et (chef)redaktørjob på en synkende lille til mellemstor provinsavis, men opretholder ekspertpondus til at kommentere enhver landspolitisk detalje. Og tænk: IFJ roder rundt med års varmhjertede indbetalinger. Godt Stjernebaren er åben til 4.
 

Flere