Ny medieaftale: En stribe ekstra DAB-kanaler på vej

Danskerne kan inden længe lytte til 5 nye kommercielle radiostationer på det digitale radiosendenet, DAB. Samtidig vil der blive stillet mere præcise krav til DR's DAB-udbud. Det er nogle af elementerne i en helt ny medieaftale, som blev indgået her til aften. Især de kommercielle aktører har grund til at juble.

Danskerne kan inden længe lytte til 5 nye kommercielle radiostationer på det digitale radiosendenet, DAB. Samtidig vil der blive stillet mere præcise krav til DR's DAB-udbud. Det er nogle af elementerne i en helt ny medieaftale, som blev indgået her til aften. Især de kommercielle aktører har grund til at juble.

Der er tale om en tillægsaftale til den eksisterende mediepolitiske aftale for 2007-2010, som støttes af samtlige partier minus Enhedslisten.

Overordnet går aftalen ud på en udvikling af det danske radiomarked – herunder langt lempeligere krav, forpligtelser og koncessionsafgfter, end der i dag kræves af de kommercielle radiostationer på den femte og den sjette FM-kanal.

Målet er at gøre driften af de kommercielle stationer til en langt mere fordelagtige forretning. De nuværende aktører på den femte og den sjette FM-kanal – eksempelvis Radio 100FM – har nemlig kæmpet alvorligt med at få balance i økonomien.

Samtidig skrottes de gamle planer om en omfattende replanlægning af FM-båndet. Det har ellers været VK-regeringens kongstanke i mere end 8 år. Allerede før VK-regeringen kom til magten i 2001, lovede partierne at mangedoble antallet af FM-frekvenser. Jens Rohde og Brian Mikkelsen erklærede, at "DRs monopol skulle brydes med op mod 10 nye nationale FM-kanaler". Men den idé er altså nu stendød.

Til gengæld sættes der gang i en række nye kommercielle radiostationer på det digitale radiosendenet, DAB. De ledige DAB-sendemuligheder skal udbydes til kommerciel radiovirksomhed. Og det skal ske "snarest muligt", hedder det i forligsteksten.

Mens der tidligere er blevet stillet forholdsvis strenge krav til indholdssiden, omfanget af nyheder og programvirksomhed, er der også her skåret væsentligt ned på ambitionerne. Sandsynligvis fordi erfaringerne med kommerciel radiodrift i Danmark er alt andet end en succeshistorie. Senest måtte TV 2 i april sidste år totalt opgive driften af TV 2 Radio. Pengene var forlængst væk.

Slut er det derfor med de spektakulære auktioner om radiofrekvenserne, hvor priserne bydes op i et leje, så der aldrig kommer fornuft i forretningen. Og der bliver samtidig kun stillet "begrænsede programkrav" til de kommercielle radiostationer, som det udtrykkes i forligsteksten.

Mens de kommercielle radiostationer altså kan se frem til en væsentligt lempeligere fremtid, så peger pilen tilsyneladende i den modsatte retning for DR.

Blandt andet skal indholdssiden af DR's DAB-udbud præciseres. Og samtidig kan DR ikke vide sig sikker på, om DR får lov til at bevare den fjerde FM-kanal. Foreløbig forlænges retten til den fjerde FM-kanal frem til udgangen af 2010. Men herefter er alt i spil, og det kan altså komme på tale at lade andre overtage frekvensen. VK-regeringen vil dog til næste forår komme med et oplæg herom.

Overordnet er der altså tale om en massiv satsning på DAB, mens FM nedprioriteres. Derfor afsættes der også penge til, at DAB-sendenettet forbedres væsentligt. Blandt andet skal det udbygges til indendørs modtagelse. Der vil også blive arbejdet på at finde flere DAB-sendemuligheder, og på længere sigt skal Danmark overgå til den langt bedre DAB+ standard. 

Ud over de nye planer for radioområdet har forligspartierne samtidig besluttet, at der afsættes yderligere licensmidler til en styrkelse af henholdsvis DR, TV 2-regionerne og Public Service Puljen. DR får 28 mio. kroner, TV 2-regionerne 16,5 mio. kroner og til Public Service Puljen afsættes der 20 mio. kroner. Den nærmere anvendelse af midlerne fastsættes gennem ændring af DR's og TV 2-regionernes public service-kontrakter.

Om den ny medieaftale udtaler kulturminister Carina Christensen (K):

"Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at skabe bred enighed i medieaftalekredsen om at udvikle det danske radiomarked med henblik på at forbedre rammerne for et mere alsidigt og mangfoldigt radioudbud til de danske lyttere. Vi har navnlig lagt vægt på behovet for at styrke den kommercielle radiobranche ved at give branchen bedre rammevilkår, herunder at sikre flere kommercielle aktører på DAB."

Den ny tillægsaftale er indgået af: Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Her hovedindholdet i punktform:

 • Når den femte og den sjette FM-kanal skal genudbydes i henholdsvis 2014 og 2011, sker det ved skønhedskonkurrence uden faste koncessionsafgifter og ikke ved auktion.
 • Der skal følges op på punktet i medieaftalen om, at der i aftalerne mellem KODA og Gramex på den ene side og radio- og tv-stationerne på den anden side skal ske en øget hensyntagen til den faktiske lytning og sening ved fastlæggelsen af vederlagsbetalingen. Der er derfor igangsat en undersøgelse af, i hvilket omfang disse principper reelt er slået igennem for så vidt angår vederlagsbetalingen på området, herunder i lyset af omfanget af minimumstariffer.
 • De ledige DAB-sendemuligheder skal udbydes til kommerciel radiovirksomhed snarest muligt. Udbudsformen vil blive skønhedskonkurrence – og ikke auktion – med henblik på at give så gode vilkår for de kommercielle stationer som muligt. Der skal derfor alene være begrænsede programkrav, ligesom der skal arbejdes for sikring af lavere transmissionsomkostninger for DAB gennem anvendelse af licensmidler i DR.
 • Der skal ske en præcisering på indholdssiden af DR's DAB-udbud med henblik på at skabe et bredere programudbud og sikre, at der kommer flere udbydere på markedet.
 • Der igangsættes en informationskampagne om DAB, DAB-sendenettet udbygges til indendørs modtagelse og der igangsættes et arbejde med at tilvejebringe flere DAB-sendemuligheder (i den såkaldte blok 3).
 • Der udarbejdes en langsigtet plan for digitaliseringen af radio i Danmark, som blandt andet omfatter overgangen fra DAB- til DAB+ standarden.
 • Der gennemføres ikke en replanlægning af FM-båndet.
 • I lyset af, at der ikke gennemføres en FM-replanlægning, drøfter partierne bag medieaftalen i efteråret, hvorledes den fremtidige lokalradioordning skal se ud, når de nuværende tilladelser udløber med udgangen af 2010.
 • DR's rådighed over den fjerde FM-kanal forlænges frem til udgangen af 2010 i lyset af, at regeringen i foråret 2010 vil komme med et oplæg om den fremtidige anvendelse af den fjerde FM-kanal som led i udspillet vedrørende næste medieaftale.
 • Der anvendes i alt 14 mio.kr. i 2009 og 2010 til forskellige aktiviteter med henblik på styrkelse af DAB mv.
 • Udover initiativerne på radioområdet, har partierne samtidig indgået aftale om, at der afsættes yderligere licensmidler til en styrkelse af henholdsvis DR, TV 2-regionerne og Public Service Puljen. Der afsættes 28 mio. kroner til DR, 16,5 mio. kroner til TV 2-regionerne samt 20 mio. kroner til Public Service Puljen. Den nærmere anvendelse af midlerne fastsættes gennem ændring af DR's og TV 2-regionernes public servicekontrakter.

Læs også: DAB er Englands førstevalg.

1 Kommentar

Frank Helbo
10. JUNI 2009
Re: Ny medieaftale: En stribe ekstra DAB-kanaler på vej

Jeg synes, at bemærkningen om indendørs modtagelse af DAB bør uddybes. Jeg har en DAB-radio, og signalerne modtager jeg da indendørs i dag. :-)